Esimesse klassi astumine 2019. aastal

 Informatsioon esimesse klassi astumiseks on leitav siin: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine 

1. klassi astumisel esitab vanem 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametisse taotluse kirjalikult (sh elektroonselt digitaalset allkirjastatuna) või eKooli veebikeskkonnas.
Lapsevanem on kohustatud 10. juuniks teavitama elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest. Teavitada tuleb kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või eKooli kaudu.


Dokumentide vastuvõtt koolis kestab 21. maist 10. juunini 2019.
Kooli kantseleisse tuleb esitada järgmised dokumendid:
• sisseastuja vanema avaldus (vorm kooli kodulehel);
• sisseastuja sünnitõend ja selle koopia;
• ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.


Vabaks jäänud kohtadele saab esitada avaldusi kooli kantseleisse alates 1. märtsist. Alates 14. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine ajalises järjekorras.

Kool korraldab 12.-13. juunini tutvumisvestlused õpilaskandidaatidega ja lastevanemate koosolekud, kus tutvustatakse kooli nõudmisi, kodukorda jms.
 


 

Algklasside majaga tutvumine

 Algklasside majaga (Luise 38) on võimalik tutvuda teisipäeval 4.juunil kell 17.00-17.45

 


 

Kandideerimine 10. klassidesse 2019. aastal

 1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks loe esmalt läbi vastuvõtukord. Selle leiad aadressil: http://www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10358
 2. Registreeri ennast keskkonnas https://sisseastumine.ee/, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine algab 9. märtsil kell 10:00 ja kestab kuni 20. märtsini kell 23:59.
 3. Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt 17. märtsil kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 19. märtsiks.
 4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).
 5. Katsed toimuvad 23.03 kell 10:00
 6. Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
 7. Kandidaat saab sisse logida ning oma tulemusi ja vestlusvooru kutsumise otsuseid vaadata alates 4. aprillist.
 8. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
 9. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma.
 10. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
 11. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.

 


 

1.klasside lastevanemate koosolek

1.klasside lastevanemate koosolek toimub esmaspäeval 17.juunil k.a. algusega kell 18.00 Luise 38


 

saurus cms