Täiendav vastuvõtt 2019/2020

Täiendav vastuvõtt toimub 14. juunil kell 10:00 Kevade tn 8 koolihoones. Kogunetakse I korrusel.

Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktori nimele kooli kantseleisse avalduse ja klassitunnistuse koopia. Õpilasel kaasa võtta kirjutusvahend.

Vabad õpilaskohad:

7ainglise keele süvaõpe2 õpilast
7cmajandus-reaalklass2 õpilast
8bmuusika1 õpilane
8cmajandus-reaalklass2 õpilast
9ainglise keele süvaõpe1 õpilane
9cmajandus-reaalklass1 õpilane
11reaal/humanitaar/riigikaitse1 õpilane

Gümnaasiumis saab valida kolme õppesuuna vahel.

 

Otsus teatatakse avalduse esitajale 18. juuniks 2019 kell 14.00.


 

Esimesse klassi astumine 2019. aastal

Palume kooli teavitada õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirja, faksi või meili teel westholm@westholm.ee) või e-koolis pärast otsuse tegemist kuid mitte hiljem kui 10.juunil.

Kooli kantseleisse palume esitada järgmised dokumendid:
1. sisseastuja vanema avaldus (vorm kooli kodulehel);
2. sisseastuja sünnitõend ja selle koopia;
3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Kantselei Kevade 8 on avatud tööpäeviti kella 9 – 16. Dokumentide vastuvõtt koolis toimub 21. maist kuni 10.juunini.
Planeeritavate 1.klasside lühitutvustused leiate kooli veebilehelt http://www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=386117

Algklasside majaga (Luise 38) on võimalik tutvuda teisipäeval 4.juunil kell 17.00-18.00.

Kool korraldab 12.-13. juunini tutvumisvestlused õpilaskandidaatidega (vestluse aeg palume kokku leppida kooli kantseleis telefonil 6622225). Lastevanemate koosolek toimub esmaspäeval 17.juunil algusega kell 18.00 Luise 38.

I klassi õppesuuna valik toimub tutvumisvestluste põhjal.
Esialgu on kõik õpilaskandidaadid 1.klassi vastuvõtu nimekirjas.

Jakob Westholmi Gümnaasium
Email: kantselei@westholm.ee
Telefon: 6622225
Aadress: Kevade 8, Tallinn 10317


 

Kandideerimine 10. klassidesse 2019. aastal

 1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks loe esmalt läbi vastuvõtukord. Selle leiad aadressil: http://www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10358
 2. Registreeri ennast keskkonnas https://sisseastumine.ee/, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine algab 9. märtsil kell 10:00 ja kestab kuni 20. märtsini kell 23:59.
 3. Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt 17. märtsil kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 19. märtsiks.
 4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).
 5. Katsed toimuvad 23.03 kell 10:00
 6. Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
 7. Kandidaat saab sisse logida ning oma tulemusi ja vestlusvooru kutsumise otsuseid vaadata alates 4. aprillist.
 8. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
 9. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma.
 10. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
 11. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.

 


 

saurus cms