Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 JUUNI-JUULI
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
03.06.2019 10.00 Põhikooli eesti keele eksam IX klassid III korrus (R. Kuustik) L. Aun
03.06.2019   Õpe linnaruumis V- XI klassid   klassijuhatajad, aineõpetajad
04.06.2019 17.00 Lahtiste uste päev algklasside majas   Luise 38 K. Uudelt
04.06.2019 18.00 Piknik-õuekontsert koolipere, asum Luise hoov S. Mutso
04.06.2019 9.00-11.00 Loovtööde kaitsmine  VIII a,c klassid aula M.-L. Õnnis, klassijuhatajad
04.06.2019   Õppeprogramm „Läänemeri olgu puhas!“ VIIIb Rannarahva Muuseum L. Kvašnina
04.06.2019   Spordipäev I- IV klass   kehalise kasvatuse õpetajad 
05.06.2019 9.00-11.00 Loovtööde kaitsmine  VIII b,d klassid aula M.-L. Õnnis, klassijuhatajad
05.06.2019 18.00 Aastahinnete väljapanemine     aineõpetajad
05.06.2019 18.00 Teatriringi ülevaatetund koolipere  (Vene tn 6, III korrus H. Rätsep
06.06.2019 11.00 Luise õukonna kevadball I - V klassid Luise 38 L. Heier, A. Veskimägi, I. Mihhailov
06.06.2019 10.55 Koosolek "2019/2020 abituuriumi ülesanded" XI klassid aula A. Eenma, klassijuhatajad
06.06.2019 14.00 Õpilasesinduse aastalõpu koosolek VII- XII  aula A. Eenma
06.06.2019 15.00 Õppenõukogu     K. Uudelt, L. Aun
06.06.2019 17.00-20.00Klassiõhtu   Va ruum 125 J.Oengo
7.06.-8.06.2019   Õppekäik Ida-Virumaale VIIIb   L. Kvašnina
07.06.2019   Õppekäik Hiiumaale Xa,b   H. Leoste, M.-L. Madison
10.06.2019 10.00 Põhikooli matemaatika eksam IX klassid III korrus L. Aun
10.06.2019   Õpe linnaruumis V- XI klassid   klassijuhatajad, aineõpetajad
10.06.2019 10.00 Raudvara test XII klassid 306 K. Rannaste, E. Torv
11.06.2019 10.30 Kooliaasta lõpuaktus I-II klassid Luise 38 K. Uudelt
11.06.2019 9.00 Kooliaasta lõpuaktus III-IV klassid ja Vc Luise 38 K. Uudelt
11.06.2019 10.00 Kooliaasta lõpuaktus V-VII klassid aula A. Eenma
11.06.2019 11.00 Kooliaasta lõpuaktus VIII, X-XI klassid aula A. Eenma
13.06.2019 10.00 Põhikooli valikeksamid, inglise keele eksami suuline osa IX klassid   L. Aun
12.06.2019 10.00 Koolieksam XII klassid Kevade 8 L. Aun
12.-13.06.2019   I klasside tutvumisvestlused   Luise 38 K. Uudelt
14.06.2019 9.00 Põhikooli inglise keele eksami suuline osa IX klassid   aineõpetajad
14.06.2019 10.00 Täiendav vastuvõtt     L. Aun, K.Uudelt
17.06.2019 12.00 Õppenõukogu õpetajad Kevade 8 R. Kuustik
17.06.2019 14.00 Aktuse peaproov IX klassid aula A. Eenma
17.06.2019 18.00 I klasside lastevanemate koosolek   Luise 38 K. Uudelt
18.06.2019 16.00 Põhikooli lõpuaktus   aula A. Eenma
19.06.2019 12.00 Aktuse peaproov XII klassid aula A. Eenma
20.06.2019 16.00 Gümnaasiumi lõpuaktus   aula A. Eenma
04.-07.07.2019   XXVII Üldlaulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" koorid, tantsurühm   juhendajad
saurus cms