Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2016/2017 JUUNI, JUULI, AUGUST
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
1.06.2017 10.00 Eesti keele eksam IX klassid III korrus, 312, 313, 314 R. Kuustik
1.06.2017 10.15 Välisministeeriumi külastus VId Islandi väljak 1 J. Tšaikovskaja
1.06.2017 10.00 Uurimistööde kaitsmine, I grupp X, XI klassid 118 E. Veske
1.06.2017 10.00 Ekskursioon Botaanikaaeda VIb Botaanikaaed L. Kvašnina
1.06.2017 15.00 IX klassi kooliastme hinnete väljapanemine IX klassid   aineõpetajad
1.06.2017 12.00 Kevadball  I - IV klass Luise 38 A. Veskimägi ja klassijuhatajad
2.-3.06.2017 8.00 Xab klassiekskursioon Hiiumaale Xab Hiiumaa M. Rits, E. Veske
2.06.2017 13.00 Õpilasesinduse kevadpiknik ÕE liikmed Hirve park ÕE juhatus
4.06.2017 7.00 Eesti lipupäeva tähistamine riigikaitse õpilased Toompea K. Lippur
5.-10.06.2017 5.00 Klassilõpureis Poola VIIIabc Lõuna-Poola M. Koitla, K. Lippur, B. Annast
5.06.2017 8.30 Õppekäik Aegviidu RMK VIb Aegviidu RMK L. Kvašnina
05.-06.06.2017   Ekskursioon Nelijärvele VIa Aegviidu M.-L. Õnnis
05.-06.06.2017   Õppekäik Käsmu Va, Vc Käsmu Ü. Uulma, G. Apri
5.06.2017 10.00 Õppekäik Palmse mõisas I klassid Palmse mõis N.-M. Uibokand, A. Veskimägi, L. Jakan, K. Kauts
5.06.2017 18.00 Trummiõpilaste kontsert laspevanamad aula M. Simson
6.06.2017 8.00 Metsakooli programm VId Aegviidu looduskeskus J.Tšaikovskaja
6.06.2017 10.00 Golfidemo VIb Niitvälja Golf L. Kvašnina
6.06.2017 19.00 Kooriühingu kontsert Metodisti kirikus segakoor Metodisti kirik G. Koik
6.06.2017 17.00 Avatud uste õhtu Sügisel kooli tulevate laste vanemad Luise 38 K. Uudelt
6.06.2017 18.00 Piknik- õuekontsert õpilased ja lapsevanemad Luise 38 D. Mäeväli
7.06.2017 10.00 Matemaatika eksam IX klassid III korrus, 312, 313, 314 R. Kuustik
7.06.2017 10.15 Õppekäik Aegviidu RMK VIc  Aegviidu RMK V. Makejev
7.06.2017 15.00 Aastahinnete väljapanemine     aineõpetajad
7.06.2017 10.00 Uurimistööde kaitsmine, II grupp X, XI klassid 118 E. Veske
7.06.2017 19.00 Revalia poistekoori ja Rahumäe PK poistekoori kevadkontsert lapsevanemad aula A. Eenma
8.06.2017 14.00 Õppenõukogu õpetajad 118/ Luise 38 R. Kuustik, K. Uudelt
8.06.2017 18.00 JWG tänuõhtu õpilased, õpetajad, koostööpartnerid aula K. Rikson, A. Eenma
8.06.2017   Spordipäev I- IV klass Šnelli staadion  
8.06.2017 08.30 Välisministeeriumi külastus VIc Islandi väljak 1 V. Makejev
9.06.2017 10.00 Uurimistööde kaitsmine, III grupp X, XI klassid 118 E. Veske
11.06.2017 14.00-18.00 Kooliaasta lõpetamine töötajad Kõltsu mõis R. Kuustik
12.06.2017 10.00, 11.00, 12.00 Abituuriumi koolieksami raudvaratest  XII klassid 306 L. Aun
12.06.2017 9.00 ja 10.00 Kooliaasta lõpuaktused III - IV, Vb klassid ja I - II klassid Luise 38 K. Uudelt
12.06.2017 10.00 Kooliaasta lõpuaktused Vac-VII klassid aula A. Eenma
12.06.2017 11.00 Kooliaasta lõpuaktused VIIIabc, X- XI klassid aula A. Eenma
13.06.2017 10.00 Valikaine eksam IX klassid III korrus, 312, 313, 313 L. Aun
13.06.2017 13.00 Vene  ja inglise keele suuline eksam IX klassid 124, 403, 404 L. Aun
13.-14.06.2017   I klasside tutvumisvestlused I klassid Luise 38 K. Uudelt
14.06.2017 9.00 Põhikooli inglise keele suuline eksam IX klassid 403, 404 L. Aun
14.06.2017 10.00 Abituuriumi suunaeksamid   III korrus L. Aun
14.06.2017 14.00 Lisavastuvõtt V- IX, XI klassidesse   Kevade 8, 118 L. Aun
15.06.2017 10.00 Lisavastuvõtt II-IV klassidesse   Luise 38 K. Uudelt
16.06.2017 13.00 Õppenõukogu     R. Kuustik
16.06.2017 16.00 Põhikooli lõpuaktus   aula A. Eenma
19.06.2017   I klasside lastevanemate koosolek   Luise 38 K. Uudelt
20.06.2017 16.00 Gümnaasiumi lõpuaktus   aula A. Eenma
30.06.-2.07.2017   XII noorte laulu- ja tantsupidu kooli koorid Tallinna lauluväljak muusikaõpetajad
23.-30.08.2017   Täiendava õppetöö II moodul     aineõpetajad
24.-31.08.2017   1. septembri aktuse proovid XII klassid   A. Eenma, H. Leoste
28.08.2016 14.00 Töökoosolek juhtkond, õppetoolide juhid   R. Kuustik
29.08.2017   Kriisikoolitus töötajad   M. Kull
31.08.2017 11.00 Õppenõukogu     R. Kuustik

 

 

saurus cms