Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
04.03.2019 8.55-10.40 Tervislik toitumine. A. Udeküll VI a, b  aula M. Ensling
04.03.2019   Liikuv planetaarium VII- IX võimla A. Aasa, E. Torv
05.03.2019   Liikuv planetaarium X- XII võimla A. Aasa, E. Torv
05.03.2019 13.00-14.30 XIIb muuseumitund "Sex & the Sea" XIIb Lennusadam E. Veske
06.03.2019 11.00 WestFesti eelvoor  I- IV klass Luise 38 muusikaõpetajad
06.03.2019 14.00 Kuuldemängutund. Kohtumine Jim Ashileviga XIa Tallinna Keskraamatukogu Ü. Uulma
06.03.2019 12.00-13.30 projektis "Elu(s) eeskuju" Kohtumine Mai Triinu Puströmiga VIIIB Tallinna Keskraamatukogu L. Kvašnina
06.03.2019 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid aula õppetoolide juhid
07.03.2019 9.55, 11.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K. Uudelt
8.03.2019 10.00 WestFesti eelvoor  V- XII klassi osalejad aula muusikaõpetajad
11.03.2019 9.55-13.40 Draama töötuba VI klassid aula A. Eenma
11.03.2019 8.55, 13.55 deklamaatorite konkurss I-IV klass Luise 38 K. Rikson
11.03.2019   kunstiliselt ja ilukirjas kujundatud eesti luuletaja luuletus A4 paberil V-VII klass   emakeeleõpetajad
11.03.2019 10.55 100 sõna töö  IX-XII klass   emakeeleõpetajad
12.03.2019 10.00 Westfesti peaproov V- XII klass aula muusikaõpetajad
13.03.2019 11.00 Westfesti peaproov I- IV klass aula muusikaõpetajad
13.03.2019 10.15-12.15 Teatmekirjandusest. Kes otsib, see leiab! Va Rahvusraamatukogu J.Oengo
13.03.2019 8.00-15.30 Matemaatikaülesannete lahendamise päev IX ja XII klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
13.03.2019 13.00-23.00 Õppekäik Paide. Wittensteini Ajakeskus, Apteegi töötuba + teater "Maria Callase meistriklass" IXc Paide E. Torv
14.03.2019 12.00-15.00 Väo koostootmisjaama külastamine. Koostöö TalTech Soojustehnikainseneri seltsiga. Xab reaalsuund Väo G. Apri
14.03.2019 10.30 e-etteütlus X- XII 306 L. Aun
14.03.2019 13.00 Kõnevõistlus VIII-XII klass VII-XII klass aula emakeeleõpetajad
14.03.2019   emakeelenädala aktus III-Vc Luise 38 K. Uudelt
14.03.2019   emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K. Uudelt
15.03.2019 10.00 WestFest I- IV klass aula muusikaõpetajad
15.03.2019 13.00 WestFest V- XII klass aula muusikaõpetajad
15.03.2019 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
15.03.2019 18.00 Kolme kooli moeshow "Kastist välja" VII- XII TÜG ÕE korraldustoimkond
18.03.2019 8.55 - 10.40 Tervislik toitumine. A. Udeküll VI c, d aula M. Ensling
19.03.2019 12.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXa Loodusloomuuseum E. Torv
19.03.2019 13.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXc Loodusloomuuseum E. Torv
19.03.2019 14.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXb Loodusloomuuseum E. Torv
20.03.2019 10.55 Poognaga ja ilma - keelpillid klassika ja rütmimuusika suunalt, G. Otsa nim muusikakooli kontsert klassid valikuliselt aula A. Eenma
21.-22.03.2019   Loovtööde eelkaitsmine  VIII abc aula Õnnis, Kvašnina, Makejev, Tšaikovskaja
21.03.2019   Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I -XII klass Luise 38/Kevade 8 K. Uudelt/G. Apri
21.03.2019 8.45-11.30 Õppekäik Eesti Pandipakendisse Xa Eesti Pandipakend OÜ M-L. Madison
21.03.2019 8.30-10.30 Keskkonnahariduse töötuba "Toote keskkonnamõju" XIIb Tallinna Tehnikakõrgkool E. Veske
22.03.2019 14.00-19.00 Noortekoori laulupeo II üldproov noortekoori lauljad  Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
23.03.2019 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
25.-27.03. 2019   Loovtööde kaitsmine  VIII klassid aula L. Aun
27.03.2019 10.20-14.00 Keskkonnahariduse töötuba "Toote keskkonnamõju" XIIa Tallinna Tehnikakõrgkool M. Rits
29.03.2019 8.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 9.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 10.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 15.00 Ilme Indas 80 koolipere aula EMÕL, A. Eenma
saurus cms