Kuutööplaan

 

 

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
05.-16.03.2018   Näitus "Inimõigustest Nõukogude ühiskonnas" V-VII klass Kevade 8 T. Parktal
05.03.2018 8.00-15.00 Mets meie meelte läbi (õppepäev) Va,b Sagadi Looduskool H.Trees, K.Väisanen
06.-09.03.2018   Stiilinädal V-XII klass Kevade 8 ÕE, A. Eenma
07.03.2018 9.00-15.00 Eesti keele proovieksam XII AB   B. Annast, E.Veske
07.03.2018 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid aula õppetoolide juhid
08.03.2018 11.00-13.30 "Timm Thaler ehk Müüdud naer" VII d NUKU M.-L. Õnnis
8.03.2018 9.55, 13.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K.Uudelt
09.03.2018 18.00 Kooli moeshow V- XII klass aula ÕE, A. Eenma, R. Palm
09.03.2018   V-VI klasside ainevõistluse „Minu esimene…“ tööde esitamine V-VI klass   emakeeleõpetajad
12.03.2018 8.55 Vaskpuhkpillide kontsert "Brassica" Vab-VII aula A. Eenma
12.03.2018 15.00-19.00 Bioloogia õpikoda VI gümnasistid  126 E. Torv
12.03.2018 9.00, 12.55 deklamaatorite konkurss I-IV klass Luise 38 K.Rikson
12.03.2018   Raamatuvahetus „Sõbralt sõbrale" V-XII klass, õpetajad Raamatukogu lugemissaal emakeeleõpetajad
13.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev- meetodid ja vahendid XIa  Sagadi Looduskool H. Leoste, M. Rits
13.03.2018   Kunstiliselt kujundatud aforismilehed teemal "Keel ja kirjandus" VII-XII klass Kevade  8  emakeeleõpetajad
14.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal XIIa Sagadi E. Torv
14.03.2018 10.55 emakeelenädala aktus III-Vc,d Luise 38 K.Uudelt
14.03.2018 11.55 emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K.Uudelt
14.03.2018 10.30 e-etteütlus X- XII 306 L. Aun
14.03.2018 12.00 Etlejate konkurss V-XII klass V-XII klass aulas emakeeleõpetajad
15.03.2018   Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I -XII klass Luise 38/Kevade 8 K.Uudelt/G.Apri
15.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev- meetodid ja vahendid XI b Sagadi Looduskool H. Leoste, E. Veske
16.03.2018 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
16.03.2018 8.00-15.00 Mets kui kooslus- metsa varjatud elu (õppepäev) VIc Sagadi Looduskool Ü. Uulma, H. Leoste
16.03.2018 8.00-15.30 Uurimuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal XIIb Sagadi Looduskool H. Leoste
20.03.2018 11.00 "Pollyanna" VIc NUKU Ü. Uulma
20.03.2018 12.00 Loovtööde kaitsmine I VIII klassid aula Aimla, Koik, Torv
21.03.2018 8.55 Rahatarkuse päev- külas SEB nõustaja, vilistlane Olga Johanson XII a 110, 126 A. Eenma
22.03.2018 18.00 "Kastanid tulest" etendus VIIIb Rahvusooper Estonia G. Koik
23.03.2018 8.00-20.00 Õppekäik Tartu Kunstimuuseum ja ERM XII humanitaarsuund Tartu K. Maalma
23.03.2018 11.40 Viljandi Kultuuriakadeemia infominutid XI-XII klass aula L. Aun
24.03.2018 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
27.03.2018 8.55 ja 13.55 Võistkondlik Nuputa võistlus II - IV klass ja I klass Luise 38 K.Uudelt/K.Rikson
28.03.2018 8.55 ja 12.55  Matemaatikaolümpiaad II - IV klass ja I klass Luise 38 K. Uudelt/ K. Rikson
28.03.2018 10.00 Gomoku turniir I - V klass Luise 38 A. Veskimägi
29.03.2018   XI klasside õppekäik Viljandisse XI ab   E. Veske, M. Rits
29.03.2018   Inimmale I - V klass Luise 38 A. Veskimägi
saurus cms