Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2016/2017 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
6.03.2017   Õppekäigud muuseumidesse I - IV klass Tallinna muuseumid klassijuhatajad
7.03.2017   Õppekäigud muuseumidesse V- IX klassid Tallinna muuseumid klassijuhatajad
7.03.2017 10.00 loovtööde proovikaitsmine  VIII klassid aula klassijuhatajad
8.03.2017 15.35 lahtiste uste päev IX klasside õpilased aula A. Eenma
8.03.2017 10.00 Emakeeleolümpiaad II - IV klass Luise 38 K. Uudelt
8.03.2017 12.10 Emakeeleolümpiaad I klass Luise 38 K. Uudelt
9.03.2017 12.10 loovtööde kaitsmine  VII- VIII klassid aula L. Aun
10.03.2017 11.05 Deklamaatorite konkurss III - IV klass Luise 38 K. Uudelt
10.03.2017 12.10 Deklamaatorite konkurss I - II klass Luise 38 K. Uudelt
10.03.2017 13.00 Kirjandusliku seinalehe esitamine V-VII klassid Kevade 8 emakeeleõpetajad
13.03.2017 14.00 Eesti keele ainevõistluse tööde esitamine V-VI klassid Kevade 8 emakeeleõpetajad
14.03.2017 11.05 Emakeelepäeva aktus - külas K. Vellerind III - IV klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2017 12.10 Emakeelepäeva aktus - külas K. Vellerind I - II klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2017 10.00 e-etteütlus valik X-XII klasside õpilasi arvutiklass emakeeleõpetajad
15.03.2017 13.00 kõnevõistlus VIII-XII klassid aula emakeeleõpetajad
16.03.2017 8.55 matemaatikavõistlus "Känguru" I-IV, Vb klass Luise 38 K. Uudelt
16.03.2017   parim emakeeletundja igas klassis V-XII klassid aineklassid emakeeleõpetajad
16.03.2017 8.00-10.15 ERRi külastus XIa klass ERR E. Veske
16.03.2017 8.45 matemaatikavõistlus "Känguru" V-XII klassid 225, 226 G. Apri
17.03.2017 15.00 II trimestri hinnete väljapanemine II- IX klassid    aineõpetajad
20.03.2017 10.00 noortekoori, segakoori II laulupeo eelproov noortekoor, segakoor Salme Kultuurikeskus S. Veskimäe, G. Koik
22.03.2017   Planetaariumitelk gümnaasiumi reaalsuuna õpilased, Va, VII klassid aula G. Apri
23.03.2017 9.00 Eesti keele proovieksam XII klassid 314, 312 L. Aun, Ü. Uulma
25.03.2017 10.00 Kolme kooli gümnaasiumi ühiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 R. Kuustik
25.03.2017   Aprilli toiduraha gümnaasium 6,72 (tasaarveldusega 10.02.ja 23.02 eest), pikapäevarühm 17,76     lapsevanemad
27.03.2017   Koolitus "Mõttemaru" õppealajuhatajad, õppetoolide juhid Dorpati konverentsikeskus R. Kuustik
28.03.2017   mudilaskooride II eelproov  mudilaskoor Salme Kultuurikeskus I. Schifrin, D. Mäeväli
31.03.2017   mudilaskooride II eelproov  mudilaskoor Salme Kultuurikeskus I. Schifrin, D. Mäeväli

 

 

saurus cms