Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpetajad 2019/2020

  ÕPETAJA KONTAKT ÕPPEAINE / KLASSIJUHATAJA
1 Aasa, Airi airi.aasa@westholm.ee  
       
2 Aimla, Ingrid ingrid.aimla@westholm.ee saksa keel
      10.b klassijuhataja
3 Annast, Birgit birgit.annast@westholm.ee eesti keel ja kirjandus
      7.c klassijuhataja
4 Apri, Gunneli gunneli.apri@westholm.ee matemaatika
      8.a klassijuhataja
5 Atla, Triin triin.atla@just.ee korrektsioon
6 Aun, Lilian kevade@westholm.ee eesti keel
7 Eenma, Alla huvijuht@westholm.ee karjääriõpetus, muusika
      6.c klassijuhataja
8 Ensling, Marge marge.ensling@westholm.ee inimeseõpetus
      õpiabirühma õpetaja (Kevade 8), HEV koordinaator
9 Felding, Mart mart.felding@westholm.ee inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja perekonnaõpetus
10 Hindremäe, Kaire kaire.hindremae@westholm.ee algõpetus
      2.b klassijuhataja
11 Jämsa, Vesse vesse.jamsa@ehituskool.ee tööõpetus (P)
12 Kamar, Kunnar kunnar.kamar@ehituskool.ee tööõpetus (P)
      Tallinna Ãœhisgümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis
13 Kaus, Kaja kaja.kaus@westholm.ee muusika
      5.a klassijuhataja
14 Kauts, Kristel kristel.kauts@westholm.ee algõpetus
      4.a klassijuhataja
15 Klaan, Maimu maimu.klaan@westholm.ee pikapäevarühma õpetaja
16 Knuut, Ingrid ingrid.knuut@ehituskool.ee tööõpetus (P)
      Tallinna Ehituskoolis
17 Koitla, Marek marek.koitla@westholm.ee kehaline kasvatus
      7.d klassijuhataja
18 Krivel, Urve urve.krivel@westholm.ee muusika
19 Kuustik, Rando direktor@westholm.ee bioloogia, etikett ja avalik esinemine
20 Kvašnina, Larissa larissa.kvasnina@westholm.ee keemia, loodusõpetus
      9.b klassijuhataja
21 Küllik, Kaia kaia.kyllik@westholm.ee kehaline kasvatus 
22 Kütt, Janne janne.kytt@westholm.ee algõpetus, matemaatika
      2.a klassijuhataja
23 Leoste, Helen helen.leoste@westholm.ee geograafia
      11.b klassijuhataja
24 Liigus, Marje marje.liigus@westholm.ee inglise keel
25 Link, Liilia liilia.link@westholm.ee loodusõpetus, õpiabi 
26 Lippur, Kaiko kaiko.lippur@westholm.ee matemaatika
      7.b klassijuhataja
27 Maalma, Kaire kaire.maalma@westholm.ee ajalugu, kunst, joonestamine
      12.b klassijuhataja
28 Madison, Mari-Liis  mari-liis.madison@westholm.ee hispaania keel
      11.a klassijuhataja
29 Makejev, Vladimir vladimir.makejev@westholm.ee vene keel
      9.c klassijuhataja
30 Metspalu, Airi airi.metspalu@westholm.ee algõpetus, loodusõpetus
      4.d klassijuhataja
31 Mihhailov, Inge inge.mihhailov@westholm.ee algõpetus
      2.c klassijuhataja
32 Reimund, Eliise eliise.muru@westholm.ee füüsika
33 Oengo, Janne janne.oengo@westholm.ee inglise keel
      6.a klassijuhataja
34 Parktal, Tiina tiina.parktal@westholm.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, Tallinna ajalugu, filosoofia, usundiõpetus
35 Piiliste, Aksella aksella.piiliste@westholm.ee kunst
36 Piir, Siret haridustehnoloog@westholm.ee arvutiõpetus
37 Põllu, Alar alar.pollu@karate.ee enesekaitse
38 Põder, Maive maive.poder@westholm.ee algõpetus
      1.b klassijuhataja
39 Rannaste, Katrin infojuht@westholm.ee riigikaitse
40 Raudsep, Tiia tiia.raudsep@westholm.ee matemaatika
      7.a ja 12.a klassijuhataja
41 Reichardt, Marko marko.reichardt@westholm.ee riigikaitse
42 Retpap, Külli kylli.retpap@westholm.ee algõpetus, ajalugu, ühikonnaõpetus
      1.a ja 5.b klassijuhataja
43 Repson, Karin-Kitty karin-kitty.repson@westholm.ee matemaatika
44 Rikson, Kaia kaia.rikson@westholm.ee algõpetus, matemaatika
      3.a klassijuhataja
45 Rikk, Anneken anneken.rikk@westholm.ee algõpetus, arvutiõpetus, ajalugu
      1.c klassijuhataja
46 Rits, Maarit maarit.rits@westholm.ee inglise keel
47 Salm, Heidi heidi.salm@westholm.ee kehaline kasvatus (T)
48 Schifrin, Irene irene.schifrin@westholm.ee muusika
49 Seltin, Sirle sirle.seltin@westholm.ee inglise keel
50 Sild, Regina regina.sild@westholm.ee muusika
51 Silm, Merike merike.silm@westholm.ee algõpetus
      3.c klassijuhataja
52 Suursalu, Elbe elbe.suursalu@westholm.ee inglise keel
53 Süving, Tiiu tiiu.syving@westholm.ee algõpetus, inglise keel
      3.b klassijuhataja
54 Zenzina, Ljudmilla ljudmilla.zenzina@westholm.ee vene keel
55 Tiiman, Tiina tiina.tiiman@westholm.ee inglise keel
56 Tiislär, Kaido kaido.tiislar@westholm.ee kehaline kasvatus (P), tööõpetus (P)
      6.b klassijuhataja
57 Tikerpuu, Karolin karolin.tikerpuu@westholm.ee matemaatika
58 Tooma, Annika psyhholoog@westholm.ee psühholoogia
59 Torv, Eve eve.torv@westholm.ee bioloogia
      10.a klassijuhataja
60 Trees, Helme helme.trees@westholm.ee tööõpetus (T)
61 TÅ¡aikovskaja, Jelena jelena.tsaikovskaja@westholm.ee vene keel
      9.d klassijuhataja
62 Uibokand, Nele-Maris nelemaris.uibokand@westholm.ee algõpetus
      4.c klassijuhataja
63 Uudelt, Kersti luise@westholm.ee matemaatika
64 Uulma, Ãœlle ylle.uulma@westholm.ee eesti keel ja kirjandus
      8.c klassijuhataja
65 Veske, Eveli eveli.veske@westholm.ee eesti keel ja kirjandus
      kõne ja väitlus, suuline ja kirjalik eneseväljendus
      etikett ja avalik esinemine, uurimistöö alused
66 Veskimäe, Siiri siiri.veskimae@westholm.ee muusika
      8.b klassijuhataja
67 Veskimägi, Aade aade.veskimagi@westholm.ee algõpetus
      4.b  klassijuhataja
68 Viikmann, Elen  elen.viikmann@westholm.ee kehaline kasvatus, inimeseõpetus
      5.c klassijuhataja
69 Õnnis, Mai-Liis  mailiis.onnis@westholm.ee  eesti keel ja kirjandus, suuline ja kirjalik eneseväljendus
      9.a klassijuhataja

 

saurus cms