Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpetajad 2016/2017


ÕPETAJA

KONTAKT

ÕPPEAINE / KLASSIJUHATAJA

Aimla, Ingrid

ingrid.aimla@westholm.ee

saksa keel

loodusõpetus

7.A klassijuhataja

Annast, Birgit

birgit.annast@westholm.ee

eesti keel ja kirjandus

majandusõpetus

kõne ja väitlus

8.C klassijuhataja

Apri, Gunneli

gunneli.apri@westholm.ee

matemaatika
5.A klassijuhataja

Arike, Heiki

heiki.arike@westholm.ee

riigikaitse

Aun, Lilian

kevade@westholm.ee

eesti keel

Eenma, Alla

huvijuht@westholm.ee

karjääriõpetus

11.A klassijuhataja

Ensling, Marge

marge.ensling@westholm.ee

inimeseõpetus

õpiabirühma õpetaja V-IX

Heier, Lea

lea.heier@westholm.ee

algõpetus, eesti keel

2.A klassijuhataja

Hindremäe, Kaire

kaire.hindremae@westholm.ee

algõpetus

3.B klassijuhataja

Jakan, Loona

 loona.jakan@westholm.ee

algõpetus, inglise keel
1.D klassijuhataja

Kamar, Kunnar

kunnar.kamar@ehituskool.ee

tööõpetus (P)

Tallinna Ühisgümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis

Kaus, Kaja

-

-

Kauts, Kristel

kristel.kauts@westholm.ee

algõpetus

1.A klassijuhataja

Klaan, Maimu

maimu.klaan@westholm.ee

inimeseõpetus

pikapäevarühma õpetaja

Knuut, Ingrid

ingrid.knuut@ehituskool.ee

tööõpetus (P)

Tallinna Ehituskoolis

Koik, Grete

grete.koik@westholm.ee

muusika

7.B klassijuhataja

Koitla, Marek

marek.koitla@westholm.ee

kehaline kasvatus

8 A klassijuhataja

Krivel, Urve

urve.krivel@westholm.ee

muusika

Kuustik, Rando

direktor@westholm.ee

bioloogia

esmaabi

etikett ja avalik esinemine

Kvašnina, Larissa

larissa.kvasnina@westholm.ee

keemia

loodusõpetus

6.B klassijuhataja

Küllik, Kaia

kaia.kyllik@westholm.ee

kehaline kasvatus

Kütt, Janne

janne.kytt@westholm.ee

algõpetus

matemaatika

3.A klassijuhataja

Leoste, Helen

helen.leoste@westholm.ee

geograafia

loodusõpetus

11.B klassijuhataja

Liigus, Marje

marje.liigus@westholm.ee

inglise keel

Link, Liilia

liilia.link@westholm.ee

algõpetus

loodusõpetus

4.D klassijuhataja

Lippur, Kaiko

kaiko.lippur@westholm.ee

matemaatika

majandusõpetus

globaalne riigikaitse

8.B klassijuhataja

Lippur, Rasmus

rasmuslippur@hotmail.com

riigikaitse

Maalma, Kaire

kaire.maalma@westholm.ee

ajalugu

ühiskonnaõpetus

kunst

joonestamine

9.B klassijuhataja

Madison, Mari-Liis

 mari-liis.madison@westholm.ee

hispaania keel

Makejev, Vladimir

vladimir.makejev@westholm.ee

vene keel

6.C klassijuhataja

Mihhailov, Inge

inge.mihhailov@westholm.ee

algõpetus

3.C klassijuhataja

Mäeväli, Diana

 diana.maevali@westholm.ee

muusika

Neeme, Küllike

kyllike.neeme@westholm.ee

inglise keel

Oengo, Janne

janne.oengo@westholm.ee

inglise keel

Parktal, Tiina

tiina.parktal@westholm.ee

ajalugu

ühiskonnaõpetus

Tallinna ajalugu

filosoofia

usundiõpetus

Piiliste, Aksella

aksella.piiliste@westholm.ee

kunst

Põllu, Alar

alar.pollu@karate.ee

enesekaitse

Raudsep, Tiia

tiia.raudsep@westholm.ee

matemaatika

9.A klassijuhataja

Retpap, Külli

kylli.retpap@westholm.ee


algõpetus

ajalugu

2.B klassijuhataja

Rikson, Kaia

kaia.rikson@westholm.ee

algõpetus

matemaatika

4.C klassijuhataja

Rikk, Anneken

anneken.rikk@westholm.ee

algõpetus

arvutiõpetus, ajalugu

2.C klassijuhataja

Rits, Maarit

maarit.rits@westholm.ee

inglise keel

10.A klassijuhataja

Salm, Heidi


heidi.salm@westholm.ee

kehaline kasvatus (T)

Schifrin, Irene

irene.schifrin@westholm.ee

muusika

Seltin, Sirle

sirle.seltin@westholm.ee

inglise keel

Silm, Merike

merike.silm@westholm.ee

algõpetus

4.A klassijuhataja

Süving, Tiiu

tiiu.syving@westholm.ee

algõpetus

4.B klassijuhataja

Zenzina, Ljudmilla

ljudmilla.zenzina@westholm.ee

vene keel

Tiiman, Tiina

tiina.tiiman@westholm.ee

inglise keel

Tiislär, Kaido

kaido.tiislar@westholm.ee

kehaline kasvatus

poiste tööõpetus

12.A klassijuhataja

Tikerpuu, Karolin

karolin.tikerpuu@westholm.ee

matemaatika

Trees, Helme

helme.trees@westholm.ee

tööõpetus (T)

9.C klassijuhataja

Tooma, Annika psyhholoog@westholm.ee psühholoogia

Torv, Eve

eve.torv@westholm.ee

loodusõpetus

bioloogia

perekonnaõpetus

7.C klassijuhataja

Tšaikovskaja, Jelena

jelena.tsaikovskaja@westholm.ee

vene keel

6.D klassijuhataja

Uibokand, Nele-Maris

nelemaris.uibokand@westholm.ee

algõpetus

1.C klassijuhataja

Uudelt, Kersti

luise@westholm.ee

matemaatika

Uulma, Ülle

ylle.uulma@westholm.ee

eesti keel ja kirjandus
5.C klassijuhataja

Vallikivi, Ahto

ahto.vallikivi@westholm.ee

füüsika

Vegmann, Guido

guido.vegmann@westholm.ee

füüsika

Veske, Eveli

eveli.veske@westholm.ee

eesti keel ja kirjandus

kõne ja väitlus

etikett ja avalik esinemine

10.B klassijuhataja

Veskimäe, Anni

anni.veskimae@westholm.ee

kehaline kasvatus

Veskimäe, Siiri

siiri.veskimae@westholm.ee

muusika

12.B klassijuhataja

Veskimägi, Aade

aade.veskimagi@westholm.ee

algõpetus

1.B ja 5.B klassijuhataja

Viikmann, Elen 

-

-

Õnnis, Mai-Liis 

mailiis.onnis@westholm.ee 

eesti keel ja kirjandus
6.A klassijuhataja

  

 

saurus cms