JÄRELTÖÖD

Ühised järeltööd Jakob Westholmi Gümnaasiumi Kevade tn koolimajas toimuvad igal kolmapäeval alates kella 15:40-st (9. tund) II korruse klassides. Õpilane registreerub järeltööks aineõpetaja juures hiljemalt teispäeval 12.00.

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID 2016/2017 1.-4. KLASS

Siit leiab algklasside õpetajate konsultatsiooniajad.

Loe veel

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID 2015/2016 5.-12. KLASS

Siit leiab põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate konsultatsiooniajad.

Loe veel
saurus cms