Riigieksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd 2016/2017

 

Riigieksamid

·           eesti keel 24. aprillil

·           inglise keel 2. – 9. mail

·           matemaatika 12. mail

·           Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena toimuvad rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamid.

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

·           eesti keel 1. juunil

·           matemaatika 7. juunil

·           valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,

·           ühiskonnaõpetuses või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles 13. juunil

·           inglise, prantsuse, saksa või vene keele valikeksami suuline osa 13. –14. juunil

·           põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

·         3. klassi tasemetöö eesti 10. mail

·         3. klassi tasemetöö matemaatikas 16. mail

·         6. klassi tasemetöö eesti keeles 3. mail

·         6. klassi tasemetöö matemaatikas 9. mail

·         6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses 18. mail

·         6. klassi kolmanda tasemetöö täpsem aine selgub enne tasemetöö toimumist.

saurus cms