Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 DETSEMBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.12.2018 12.00 Ballett "Pähklipureja" VIIId klass RO Estonia J. Tšaikovskaja
03.12.2018 10.00 Kino ühiskülastus "Eia jõulud Tondikakul" II, IV ja Vc Kino Sõprus klassijuhatajad
03.12.2018 9.40 Uurimistöö kaitsmine XII klass 122 E. Veske
03.12.2018 10.55 Loovtööde kaitsmine VIII klassid aula klassijuhatajad
04.12.2018 11.00 Kino ühiskülastus "Eia jõulud Tondikakul" III klassid Kino Sõprus klassijuhatajad
04.12.2018 9.00 - 11.00 Mektory töötuba "Lego Mindstroms EV3" VId klass TalTech K. Uudelt/S. Piir
04.12.2018 10.00 - 12.00 Mektory töötuba "Lego Mindstroms EV3" VIb klass TalTech K. Lippur/S. Piir
04.12.2018 18.00 Klaveriõpilaste kontsert õpilased, vanemad aula D. Kasparovitš
05.12.2018 10.00-14.00 Bioloogia olümpiaadi koolivoor (elektrooniline) VI-VII klass 306 E. Torv
05.12.2018   Õppekäik Pärnusse VIII a ja b   L. Kvašnina ja M.-L. Õnnis
06.12.2018 9.00 - 11.00 Mektory töötuba "Lego Mindstroms EV3" VIc klass TalTech K. Rikson/S. Piir
06.12.2018 10:00-12:00 Mektory töötuba "Lego Mindstroms EV3" VIa klass TalTech H. Trees/S. Piir
06.12.2018 13.00 Kino ühiskülastus "Eia jõulud Tondikakul" I klassid Kino Sõprus klassijuhatajad
06.12.2018 13.00-15.00 Bioloogia olümpiaadi koolivoor  VIII-XII klass 126 E. Torv
06.12.2018 11.55 Aktus "Läti 100" X- XII aula A. Eenma
07.12.2018 12.00 Kirjandustund muuseumis IX b klass A. H. Tammsaare Majamuuseum Ü. Uulma
10.12.2018 12.00-15.00 Keemia olümpiaad koolivoor VIII-XII klass 118 L. Kvašnina
10.12.2018 18.00 Sigrid Mutso lauluõpilaste kontsert õpilased, vanemad aula S. Mutso
11.12.2018 14.00 Jõulukontserdi peaproov Metodisti kirikus esinejad Metodisti kirik muusikaõpetajad
12.12.2018 15.00 Kooli jõulukontsert Metodisti kirikus koolipere Metodisti kirik muusikaõpetajad
13.12.2018 12.30 Jõuluhommik   VIIId klass Kristiine noortekeskus J. Tšaikovskaja
14.12.2018 19.00 Kooli jõuluball "Hollywood Glamour" IX- XII klass aula A. Eenma, abituurium
14.12.2018 14.00 NUKU ühiskülastus "Elias maa pealt" I klassid NUKU teater klassijuhatajad
15.12.2018 10.00 Jõuluballi koristamine   aula abituurium, A. Eenma
17.12.2018 15.00 Kino ühiskülastus "Kapist välja" XII a ja XII b  Kino Sõprus E. Torv
17.12.2018 18.00 Muusikakooli kontsert koolipere aula S. Mutso
18.12.2018 12.00 I klasside jõulupeo proov I klass, lapsevanemad aula klassijuhatajad
18.12.2018 18.00 Klassiõhtu IX b klass I korruse klass G. Koik
18.12.2018 18.00-21.30 Klassiõhtu Va klass 313 J. Oengo
19.12.2018 18.00 I klasside jõulupidu I klassid aula klassijuhatajad
20.12.2018 13.00 Haridusprogramm VIIIb Fotomuuseum L. Kvašnina 
20.12.2018   Koolitöötajate jõulupidu kooli töötajad   K. Rikson, algõpetuse õppetool
20.12.2018 11.00 NUKU ühiskülastus "Elias maa pealt" II - Iv klassid ja Vc NUKU teater klassijuhatajad
20.12.2018 18.00 Viiuliõpilaste kontsert muusikasõbrad Luise 38 M. Porkma
21.12.2018 10.00 Jõuluhommik III - Vc klass Luise 38 klassijuhatajad
21.12.2018 11.30 Jõuluhommik I-II klass Luise 38 klassijuhatajad
21.12.2018 10.00 Jõuluhommik Va, b- VII a, b aula klassijuhatajad
21.12.2018 11.00 Jõuluhommik VII c-IX klassid aula klassijuhatajad
21.12.2018 12.00 Jõuluhommik X- XII klassid aula klassijuhatajad

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms