Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2016/2017 APRILL
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
3.04.2017 15.00 Kolme kooli ühiskatsete järelkatsed IX klasside õpilased 312 L. Aun, H. Salm
4.04.2017 13.00 Riigikogu külastamine VI c klass Riigikogu V. Makejev
4.04.2017 13.00 Lavavõitluse töötuba XIb   E. Veske
5.04.2017 12.00 Ekspress Meedia kontserni külastus X A Narva mnt 13 M. Rits
5.04.2017 12.10 Lõpualbumi pildistamine IX klasside õpilased aula A. Eenma
6.,7.,10.04 10.00 Juhtkonna vestlused põhikooli lõpetajatega JWG IX klasside õpilased direktori kabinet R. Kuustik, L. Aun + klj
7.04.2017 13.00 Lavavõitluse töötuba XIa   E. Veske
10.04.2017 13.30-17.30 lastekooride II eelproov  V- VII klass, lastekoor Salme Kultuurikeskus S. Veskimäe, G. Koik
10.-12.04.2017 14.00 Vestlusvoorud X klasside kandidaatidega IX klasside õpilased Kevade 8, 122,123, 124, 125, 224, 225, 226, 227 G. Apri, E. Veske, K. Lippur
10.04.2017 12.00 Romanitsimajastu vokaalmuusika.  Jie Yin (tenor), Tiiu Sisask (klaver) Xb, XIa aula A. Eenma
11.04.2017 12.10-16.00 Etendus "Prügihunt" I klassid Luise 38 saal A. Eenma
11.04.2017 13.05-14.45 Maksud ja maksusüsteem.  Hannes Udde (EMTA) VII- IX c klassid aula K. Lippur, M. Ensling
11., 19 ja 20.04 12.00 Bioanalüütikute päevad erinevates Tallinna haigalates teemal "Kuidas analüüsida inimest?" gümnasistid Ida-Tallinna Keskhaigla Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla E. Torv
12.04.2017 11.00-13.00 Veebiviktoriin "Noored Euroopa metsades" VII-XII arvutiklass E. Torv  H. Leoste
13.04.2017 10.00 Maksu- ja Tolliameti loeng XII ab 110 L. Aun
13.04.2017 8.00 Laskelaager X klassid, XI, XII klasside riigikaitse  Männiku lasketiir H. Arike, K. Lippur, R. Lippur
13.04.2017 11.05 Arsise kellade ansambli kontsert III-IV klassid Luise 38 I. Schifrin
13.04.2017 12.10 Arsise kellade ansambli kontsert I-II klassid Luise 38 I. Schifrin
15.04.2017 10.00-14.00 Õpioksuste olümpiaadi piirkonnavoor  VIIc klassi 5-liikmeline võistkond Tallinna Reaalkool E. Torv
17.04.2017 9.00 matemaatika proovieksam abituurium 224, 226 G. Apri, T. Raudsep
17.04.2017 13.00 II kollokvium XI a, b riigikaitsesuuna õpilased 122 komisjon
17.04.2017 10.00 Õppepäev “Loodusvööndid ja kliimavöötmed” VIIIc Tallinna Botaanikaaed H. Leoste
17.04.2017 10.00 Riigikogu külastamine VI d Riigikogu J. Tšaikovskaja
18.04.2017 13.00 II kollokvium XI a, XI b 122 komisjon
18.04.2017 10.45 Jazzkaare vahetunnikontsert   Kevade 8 A. Eenma
18.-19.04.2017 8.00 Riigikaitse laager X klassid, XI RK Kiltsi lennuväli, Läänemaa H. Arike, K. Lippur, R. Lippur
19.04.2017 13.00 Konkurss-festival „Igal ühel oma pill” VIIb Mustamäe Laste Loomingu maja G. Koik
19.04.2017 17.30 Vilistlaskogu juhatuse koosolek Vilistlased   L. Siimsen
20.04.2017 13.05 Lõpukell I, X-XII klassid aula A. Eenma
20.04.2017 11.05 Kontsert "Lõõtsavägilased" III-IV klassid Luise 38 I. Schifrin
20.04.2017 12.10 Kontsert "Lõõtsavägilased" I-II klassid Luise 38 I. Schifrin
21.04.2017 12.10 Läti lastekoori OMNES kontsert, dirigent Aija Kukule JWG lastekoor, põhikool aula A. Eenma
21.04.2017 9.00 Eesti keele proovieksam IX klasside õpilased   Ü. Uulma  M.-L. Õnnis
24.04.2017 10.00 Kolme kooli eesti keele riigieksam JWG, TÜG, KSG abituriendid Kevade 8 L. Aun
24.04.2017   Töövarjupäev X klassid erinevad ettevõtted A. Eenma
25.04.2017   Mai toiduraha gümnaasium 12,32, pikapäevarühm 29,48 eurot     lapsevanemad
25.-26.04.2017 12.00 Tallinna koolide matemaatikavõistlus „Rosin“  II-IV klass Luise 38 K.Uudelt, K.Rikson
27.04.2017 12.30 - 15.45 HEV õpilane tavakoolis - lektor Ruuda Lind õpetajad   M. Ensling
27.04.2017   Humanitaarõppesuuna koosolek   122 E. Veske

 

 

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms