Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 DETSEMBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.12.2017 10.30 Õppekäik  XI b klass Tallinna Linnamuuseum T. Parktal
01.12.2017 12.30 Õppekäik  XIA klass Tallinna Linnamuuseum T. Parktal
01.12.2017 13.00 uurimistööde järelkaitsmine XII klass 122 E. Veske
01.12.2017 18.00 I trimestrihinne II- IX klass   aineõpetajad
02.12.2017 12.00 Kaitseliidu Tallinna maleva jõuluüritus   aula M. Kull
04.12.2017 15.00-19.00 Bioloogia õpikoda III gümnasistid 126 E. Torv
04.12.2017 13.15 heategevusõhtu proov   aula A. Veskimägi, 
04.12.2017 9.45 -  Küberturvalisuse loeng VI a, b, c 110 A. Mikli
05.12.2017 8.00-18.00 Päästekolledž külastus XI ja XII riigikaitse Väike-Maarja K. Lippur, H. Arike
05.12.2017 18.00 Klaveriõpilaste kontsert   aula M. Magdik
05.12.2017 19.00 Etendus "Väljaheitmine" gümnaasium Eesti Draamateater Ü. Uulma
05.12.2017 9.45 -  Küberturvalisuse loeng IX a, c 110 A. Mikli
05.12.2017 8.00 I trimestri kokkuvõte I- Vc,d klassijuhatajad Luise 38 K. Uudelt
06.12.2017 13.55 Soome 100 X- XII klass aula L. Aun, A. Eenma
06.12.2017 14. 00 Filmimuuseum programm " Filmi sisse minek" VIIIc klass Filmimuuseum E.Torv, A. Piiliste
06.12.2017 12.00-15.00 Füüsika olümpiaad  VIII-XII klass   A. Aasa, G. Vegmann
06.12.2017 17.00 Heategevusõhtu  koolipere Kevade 8 algõpetuse õppetool
07.12.2017   I trimestri kokkuvõte Va,b-IX klassijuhatajad 118 R. Kuustik, L. Aun
07.12.2017 8.00-20.00 Politsekool XI ja XII riigikaitse Paikuse K. Lippur, H. Arike
08.12.2017 8.30-11.30 Töötuba "Vesi kui tähtsaim ressurss" Xa Tallinna Tehnikakõrgkool H. Leoste, T.Raudsep
09.12.2017 10.00 Segakooride Liidu proov   aula M. Kull
11.12.2017 12.00-14.00 Keemia olümpiaad koolivoor VIII-XI klass 118 L. Kvašnina
12.12.2017 17.00 Kaitseliidu jõulupidu   aula M. Kull
12.12.2017 17.30 Vilistlskogu juhatuse koosolek juhatus 118 L. Siimsen
13.12.2017 10.40-11.00 Hispaania keele edasiõppimise võimalused - vilistlane Kelly Maltsaar X-XII hisp. grupid aula M-L. Madison
13.12.2017 10.55 Toimetulek koolistressiga (terapeut A. Lass) VIII b 110 G. Koik
13.12.2017 12.00 I klasside jõulupeo proov   aula klassijuhatajad
13.12.2017 17.00 VI c jõuluõhtu VI c 314 Ü.Uulma
13.12.2017 18.00 Muusikakooli kontsert   aula S. Mutso
14.12.2017 11.30-13.30 Uisutund VIIb Premia jäähall L. Kvašnina
15.12.2017 11.00 ja 14.00 NUKU-s etendus "Eesti jõulud" I - IV, Vc ja Vd NUKU teater klassijuhatajad
15.12.2017 10.00-13.00 Töötuba "Vesi kui tähtsaim ressurss" Xb Tallinna Tehnikakõrgkool H. Leoste, K. Maalma
15.12.2017 19.00 Kooli jõuluball IX- XII klass aula A. Eenma, abituurium
16.12.2017 10.00 Jõuluballi koristamine   aula abituurium, A. Eenma
18.12.2017 18.00 I klasside jõulupidu I klassid aula klassijuhatajad
20.12.2017 15.00 Jõulukontserdi peaproov Metodisti kirikus     muusikaõpetajad
20.12.2017 17.00-20.00 Jõuluõhtu Va 106 H. Trees
20.12.2017 19.00 Sigrid Mutso lauluõpilaste kontsert õpilased, vanemad aula S. Mutso
21.12.2017 18.00 Trummiõpilaste kontsert õpilased aula M. Simson
21.12.2017 15.00 Kooli jõulukontsert Metodisti kirikus koolipere Metodisti kirik muusikaõpetajad
21.12.2018 17.00 Koolitöötajate jõulupidu kooli töötajad Hansu pubi G. Apri, reaal- ja loodusainete õppetool
22.12.2017   Jõuluhommikud I - V klass Luise 38 klassijuhatajad
22.12.2017 10.00 Jõuluhommik+etendus "Nutijõulud" Va,b, VI-VIIa,b aula klassijuhatajad
22.12.2017 11.00 Jõuluhommik VII c,d-IX klassid aula klassijuhatajad
22.12.2017 12.00 Jõuluhommik X- XII klassid aula klassijuhatajad
28.12.2017 10.30-16.00 Klaas- Jan Riecke koolitus "Töödisain/töökoha disainimine" õpetajad   R. Kuustik

 

 

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms