Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 APRILL
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.04.2019 15.45 Kevade-maja õpetajate koosolek (VESTLUSED ÕPILASKANDIDAATIDEGA) Kevade 8 õpetajad 126 õppetoolid
02.04.2019 17.30-22.00 Segakoori II laulupeo üldproov segakoor Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
03.04.2019 10.30-12.00 Loeng noorte seksuaaltervisest Va Mardi tn 3 J. Oengo
03.04.2019 8.00-9.40 KEAT Päästeameti loeng                                           VId 211 L. Aun, klassijuhataja
03.04.2019 9.55-11.40 KEAT Päästeameti loeng                                          VIb 225 L. Aun, klassijuhataja
04.04.2019 8.00-9.40 KEAT Päästeameti loeng                                           VIc 122 L. Aun, klassijuhataja
04.04.2019 9.55-11.40 KEAT Päästeameti loeng                                       VIa 124 L. Aun, klassijuhataja
06.04.2019 10.00 Õpioskuste piirkonnavoor Va Tallinna 21. Kool J. Oengo
08.04.2019 9.00-13.00 Esmaabi koolitus Xb Tallinna Kiirabi koolituskeskus (Retke tee 1) K. Tiislär, H. Leoste
08.04.2019 8.00- 8.45 Loeng- Tervislik koolisöök Vab-VI klassid aula K. Tiislär, kooli toitlustaja
08.04.2019 12.00-16.00 Vestlused JWG  õpilastega IX b klass 101 R. Kuustik, L. Aun, G. Koik
8.-10.04.2019 14.00-17.00 Vestlused X klassi kandidaatidega IX klasside õpilased klassiruumid L. Aun, komisjon
09.04.2019 14.00-16.00 Keemia praktikum IXb klass Reaalkool L. Kvašnina
09.04.2019 11.00- 11.40 Loeng- Tervislik koolisöök IV klassid +Vc Luise 38 saal K. Tiislär, kooli toitlustaja
10.04.2019 14.00-16.00 Keemia praktikum Xab Reaalkool L.Kvašnina
10.04.2019 13.00-14.00 Muuseumitund "Sood" VIa Eesti Loodusmuuseum A. Metspalu
11.04.2019 10.00-23.00 Õppekäik Viljandisse XIab Viljandi T. Raudsep, K. Maalma, E. Veske
11.04.2019 9.00 Matemaatika proovieksam XIIab Kevade 8 G. Api, T. Raudsep
11.04.2019 13.00-14.00 Muuseumitund "Sood" VIb Eesti Loodusmuuseum A. Metspalu
11.04.2019 11.00-16.00 Vestlused JWG  õpilastega IX c klass 101 R. Kuustik, L. Aun, E. Torv
12.04.2019 11.55 Koorikonkursi "Tallinn 2019" osaleja kontsert- Ungari poistekoor Cantemus, dirigent Soma Szabo noortekoor aula A. Eenma
12.04.2019 11.00-16.00 Vestlused JWG  õpilastega IX a klass 101 R. Kuustik, L. Aun, I. Aimla
13.04.2019   XXI üle-eestiline õpetajate rahvatantsufestival „RÕÕMUPIKNIK“ õpetajate tantsurühmad aula rahvatantsuansambel "Astra"
16.-17.04.2019 14.00 Tallinna linna matemaatika- nuputamisvõistlus "ROSIN" koolide võistkonnad Luise 38  K. Uudelt, K. Rikson
17.04.2019 13.00-14.00 Muuseumitund "Sood" VId Eesti Loodusmuuseum L. Link
17.04.2019 11.55 "Mängime koos - ansamblid klassika ja rütmimuusika suunalt" G. Otsa nim Muusikakool I, IIab, IIIb aula A. Eenma
18.04.2019 13.00-14.00 Muuseumitund "Sood" VIc Eesti Loodusmuuseum A. Metspalu
18.04.2019 12.00-14.00 Digituur Va GAGi Kotzebue maja J. Oengo
18.04.2019 12.55 Lõpukell  I, XII klassid aula A. Eenma
22.04.2019 10.00 Eesti keele riigieksam XII klassid Kevade 8 R. Kuustik
22.04.2019   Töövarjupäev X klassid  erinevad ettevõtted A. Eenma
29.04.2019 12.00 Uurimistööde kaitsmine I  X,XI klassid 118 E. Veske
30.04.2019 12.00 Uurimistööde kaitsmine II  X,XI klassid 118 E. Veske

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms