Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 JUUNI-AUGUST
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.06.2018   Põhikooli eesti keele eksam IX klassid    
2.-4.06.2018   Xab õppekäik Peterburi X klassid Peterburi K. Maalma, T. Raudsep
01.-02.06   8.b ekskursioon Hiiumaale VIIIb Hiiumaa G. Koik
01.06.2018   Uurimistööde kaitsmine I X,XI klassid    
02.06.2018 14.00 Westholmi Tammiku avamine ja lisapuude istutamine Muhumaal, Kallaste külas, Pärdi talus VI B klass Muhu saar A. Veskimägi
4.-5.06. 2018   Klassieksursioon Osmussaarele VII B ja VIII c Osmussaare E. Torv L. Kvašnina
4.-5.06.2018 10.30 7.c klassiekskursioon Kallaste talu (Padise vald) VII.C   V. Makejev
05.06.2018 17.00 Lahtiste uste päev algklasside majas     K.Uudelt
06.06.2018 8.00-9.30 Lavavõitluse töötuba XI a aula E. Veske
06.06.2019 18.00 Aastahinnete väljapanemine     aineõpetajad
06.06.2018   Spordipäev I- IV klass    
06.-07.2018   Klassiekskursioon -  Simisalu loodusmaja VI klassid   G.Apri, S.Veskimäe, Ü.Uulma
07.06.2018 11.00 Luise õukonna kevadball I - V klassid Luise 38 L.Heier, A.Veskimägi, I.Mihhailov
07.06.2018 14.00 Õppenõukogu     R. Kuustik
07.06.2018 18.00 Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtu koolipere aula K. Rikson, A. Eenma
7.-8.06 8.00 7.d klassiekskursioon Wilem Madise Villa VII d   J. Tšaikovskaja, L.Zenzina
08.06.2018 10.00 Põhikooli matemaatika eksam IX klassid III korrus  
08.06.2018   Uurimistööde kaitsmine II  X,XI klassid   E. Veske
11.06.2018   Uurimistööde kaitsmine III  X,XI klassid   E. Veske
11.-12.06 8.00- 7. A klassiekskursioon VII a Osmussaare M.-L. Õnnis
12.06.2018 9.00 Kooliaasta lõpuaktus I-II klassid Luise 38 K.Uudelt
12.06.2018 10.00 Kooliaasta lõpuaktus III-IV klassid Luise 38 K.Uudelt
12.06.2018 10.00 Kooliaasta lõpuaktus V-VII klassid aula A. Eenma
12.06.2018 11.00 Kooliaasta lõpuaktus VIII, X_XI klassid aula A. Eenma
13.06.2018 10.00 Põhikooli valikeksamid, inglise keele eksami suuline osa IX klassid    
13.06.2018 10.00 Raudvara test XII klassid 306 K. Rannaste, E. Torv
13.06.2018   I klasside tutvumisvestlused   Luise 38 K. Uudelt
14.06.2018 9.00 Põhikooli inglise keele eksami suuline osa IX klassid    
14.06.2018 10.00 Koolieksam XII klassid   L. Aun
14.06.2018   I klasside tutvumisvestlused   Luise 38 K. Uudelt
15.06.2018 12.00 Täiendav vastuvõtt     L. Aun, K.Uudelt
15.06.2018 14.00 Õppenõukogu   Kevade 8 R. Kuustik
18.06.2018 12.00 Aktuse peaproov IX klassid aula A. Eenma
18.06.2018 18.00 I klasside lastevanemate koosolek   Luise 38 K. Uudelt
19.06.2018 16.00 Põhikooli lõpuaktus   aula  
20.06.2018 11.00 Aktuse peaproov XII klassid aula A. Eenma
21.06.2018 16.00 Gümnaasiumi lõpuaktus   aula A. Eenma
27.08.2018   Juhtkonna ja õppetooli juhtide töökoosolek     R. Kuustik
28.08.2018   KiVa koolitus personal   A.Tooma
31.08.2018   Õppenõukogu     R. Kuustik
03.09.2018   KOOLIAASTA AVAAKTUSED      

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms