Kuutööplaan

 

 

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 VEEBRUAR
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.02.2018 8:00 Laura Metsallik tunnis VIId 227 M. Ensling
01.02.2018 10:00 Laura Metsallik tunnis VIIa 118 M. Ensling
01.02.2018 10:55 Loeng toitumisest, lektor Liis- Grete Arro VII-VIII klasside tütarlapsed aula M. Ensling
06.02.2018 15:00-20:00 Kontsertaktuse peaproov Estonia kontserdisaalis esinejad Estonia kontserdisaal A. Eenma
07.02.2018 13:00 Eesti Panga külastus VIIIc Eesti Pank K. Lippur
07.02.2018 8:55 Kahoot viktoriin "JWG 120" V-IX aula S. Sikmann, L.-M. Krönström
07.02.2018 8:55 Viktoriin "JWG 120" algklassidele II-III klassid Luise 38 J. Kütt, M. Silm
07.02.2018 10:55 Viktoriin "JWG 120" algklassidele IV-V klass Luise 38 J. Kütt, M. Silm
07.02.2018 12:55 Viktoriin "JWG 120" algklassidele I klassid Luise 38 K. Uudelt
07.02.2018 10:55 Õpilasfoorum ""Lumehelbekeste" põlvkond" X- XII klassid aula E. Veske
08.02.2018 10:55 Vilistlastunnid ( eriplaan) Kevade 8 õpilased   M. Rits
08.02.2018 12:00 Ajalookonverents "JWG lugu ajas" X-XII klassid aula T. Parktal
08.02.2018 15:30 Kogumiku "JWG 120" esitlus koolipere raamatukogu Ü. Uulma, K. Maalma
08.02.2018 18:00 Korvpallimatš vilistlased versus gümnasistid   võimla K. Tiislär
10.02.2018 15:00 Kontsertaktus  Estonia kontserdisaalis koolipere Estonia kontserdisaal A. Eenma
10.02.2018 18:00 Vilistlaspidu   Kevade 8 L. Siimsen
12.02.2018 7:55 Riigilipu pidulik heiskamine  Kuberneri aias õpilased, õpetajad, vilistlased Toompea Kuberneri aed K. Lippur
12.02.2018 8:55 Aktus JWG 120 I- II klassid aula A. Eenma
12.02.2018 9:55 Aktus JWG 120 Vab, VI-VIIab aula A. Eenma
12.02.2018 10:55 Aktus JWG 120 III-Vcd aula A. Eenma
12.02.2018 11:55 Aktus JWG 120 VIIcd-IX klassid aula A. Eenma
12.02.2018 12:55 Aktus JWG 120 X- XII klassid aula A. Eenma
13.02.2018 9:55 Bellnori loeng välismaal õppimisest XI klass aula M. Rits
13.-14.02.2018   Maleturniir "JWG 120" registreerunud maletajad raamatukogu M. Tomson
14.02.2018 8:00-20:00 Ugala teatri  külastus "Vau-vau vaene Vargamäe" ja töötuba  VIIb ja VIIIc Viljandi L. Kvašnina ja E. Torv
19.02.2018 15:00-19.00 Bioloogia õpikoda V gümnasistid ( kokku 26 õpilast) 126 klass E. Torv
19.02.2018 09:55 Politsei loeng-Laura Metsallik VIII aula L. Aun
20.02.2018 13:00 Kolme kooli aktus "Eesti 100" kammerkoor  Reaalkool A. Eenma
23.02.2018 09:55 Aktus Eesti 100 X- XII klassid aula A. Eenma
23.02.2018 10:55 Aktus Eesti 100 VIIcd-IX klassid aula A. Eenma
23.02.2018 11:55 Aktus Eesti 100 I-II klassid Luise 38 K. Uudelt
23.02.2018 10:55 Aktus Eesti 100 III-IV, Vcd Luise 38 K. Uudelt
23.02.2018 11:55 Aktus Eesti 100 Vab, VI-VIIab aula A. Eenma

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms