Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2016/2017 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
6.03.2017   Õppekäigud muuseumidesse I - IV klass Tallinna muuseumid klassijuhatajad
7.03.2017   Õppekäigud muuseumidesse V- IX klassid Tallinna muuseumid klassijuhatajad
7.03.2017 10.00 loovtööde proovikaitsmine  VIII klassid aula klassijuhatajad
8.03.2017 15.35 lahtiste uste päev IX klasside õpilased aula A. Eenma
8.03.2017 10.00 Emakeeleolümpiaad II - IV klass Luise 38 K. Uudelt
8.03.2017 12.10 Emakeeleolümpiaad I klass Luise 38 K. Uudelt
9.03.2017 12.10 loovtööde kaitsmine  VII- VIII klassid aula L. Aun
10.03.2017 11.05 Deklamaatorite konkurss III - IV klass Luise 38 K. Uudelt
10.03.2017 12.10 Deklamaatorite konkurss I - II klass Luise 38 K. Uudelt
10.03.2017 13.00 Kirjandusliku seinalehe esitamine V-VII klassid Kevade 8 emakeeleõpetajad
13.03.2017 14.00 Eesti keele ainevõistluse tööde esitamine V-VI klassid Kevade 8 emakeeleõpetajad
14.03.2017 11.05 Emakeelepäeva aktus - külas K. Vellerind III - IV klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2017 12.10 Emakeelepäeva aktus - külas K. Vellerind I - II klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2017 10.00 e-etteütlus valik X-XII klasside õpilasi arvutiklass emakeeleõpetajad
15.03.2017 13.00 kõnevõistlus VIII-XII klassid aula emakeeleõpetajad
16.03.2017 8.55 matemaatikavõistlus "Känguru" I-IV, Vb klass Luise 38 K. Uudelt
16.03.2017   parim emakeeletundja igas klassis V-XII klassid aineklassid emakeeleõpetajad
16.03.2017 8.00-10.15 ERRi külastus XIa klass ERR E. Veske
16.03.2017 8.45 matemaatikavõistlus "Känguru" V-XII klassid 225, 226 G. Apri
17.03.2017 15.00 II trimestri hinnete väljapanemine II- IX klassid    aineõpetajad
20.03.2017 10.00 noortekoori, segakoori II laulupeo eelproov noortekoor, segakoor Salme Kultuurikeskus S. Veskimäe, G. Koik
22.03.2017   Planetaariumitelk gümnaasiumi reaalsuuna õpilased, Va, VII klassid aula G. Apri
23.03.2017 9.00 Eesti keele proovieksam XII klassid 314, 312 L. Aun, Ü. Uulma
25.03.2017 10.00 Kolme kooli gümnaasiumi ühiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 R. Kuustik
25.03.2017   Aprilli toiduraha gümnaasium 6,72 (tasaarveldusega 10.02.ja 23.02 eest), pikapäevarühm 17,76     lapsevanemad
27.03.2017   Koolitus "Mõttemaru" õppealajuhatajad, õppetoolide juhid Dorpati konverentsikeskus R. Kuustik
28.03.2017   mudilaskooride II eelproov  mudilaskoor Salme Kultuurikeskus I. Schifrin, D. Mäeväli
31.03.2017   mudilaskooride II eelproov  mudilaskoor Salme Kultuurikeskus I. Schifrin, D. Mäeväli

 

 

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms