Kuutööplaan

 

 

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 APRILL
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
03.04.2018 9.55-11.40 Viktoriin "Noored Euroopa metsades" IX-XII   2 võistkonda 126 E. Torv, H. Leoste
03.-4.04.2018 12.55 uurimistööde II kollokviumid XI klassid 121 komisjon
05.04.2018   Riigikaitse laskelaager X ab, XI riigikaitse Männiku lasketiir H. Arike, K. Lippur
09.04.2018 15.00-19.00 Bioloogia õpikoda VII gümnasistid  126 E. Torv
10.04.2018 12.00 Eesti Panga Muuseum VIIc Eesti pank V. Makejev
10.-12.04.2018 14.00 Vestlused X klassi kandidaatidega IX klasside õpilased klassiruumid L. Aun, komisjon
12.04.2018 14.50 Kammerkoori peaproov kammerkoor JWG aula G. Koik
12.04.2018 8.00-15.30 Õppepäev- inimmõju ranniku kooslustele ja mereelustikule IXa Lahemaa H. Leoste
13.04.2018 10.00 Vestlused JWG  õpilastega IX klassid 101 R. Kuustik, L. Aun
13.04.2018 15.00 Vabariiklik kammerkooride konkurss Kammerkoor Tartu Õpetajate Seminar G. Koik
16.04.2018 10.00 Eesti keele riigieksam XII klassid Kevade 8 R. Kuustik
16.04.2018 10.55, 11.55 Eesti Kontserdi kontsert - brasiilia rütmid I-V Luise 38 I. Schifrin
16.04.2018 9.00 Film "Seltsimees laps" VII-IX klassid Kino Sõprus V. Makejev, J. Tšaikovskaja
16.04.2018   Töövarjupäev X klassid  erinevad ettevõtted A. Eenma
17.04.2018 10.00 Vestlused JWG  õpilastega IX klassid 101 R. Kuustik, L. Aun
17.04.2018 8.00-14.00  Puhta Vee teemapark- KIKi projekt VIId Lääne-Virumaa A. Aasa
17.04.2018 12.00, 14.00 Laulukarusselli kesklinna voor 4 õpilast I-IV  Hopneri maja I. Schifrin
17.-18.04.2018 14.00 matemaatikavõistlus „Rosin“   Luise 38 K. Uudelt
17.04.2018 18.00 Klaveriõpilaste kontsert   aula E. Kopli
18.04.2018 10.00 Vestlused JWG  õpilastega IX klassid 101 R. Kuustik, L. Aun
18.04.2018 10.55 Westfesti eelvoor V- XII klass aula muusikaõpetajad
20.04.2018 9.00 Eesti keele proovieksam IX klassid 312, 313, 314 B. Annast, M.-L. Õnnis
20.04.2018 12.55 Loeng "IKT haridus, karjäärivõimalused" XI klassid   A. Eenma

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms