Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 VEEBRUAR
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.02.2019   Kokkuvõtted matemaatika-nuputamisnädalast I-IV klass Luise 38 K. Uudelt
4.-6.02.2019 7.45 Kõrvemaa suusapäevad I-XII klassid Kõrvemaa M.Koitla - kehalise õpetajad
06.02.2019 9.00-12.30 Lastekoori laulupeo I eelproov Lastekoori lauljad Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
07.02.2019 15.00 Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsert VIIIa, VIIIb, IXb Alexela Kontserdimaja U. Krivel, G. Koik, S. Veskimäe
08.02.2019 7.45 Kõrvemaa suusapäevad V b, VI b, VII b, VIII 8 Kõrvemaa M. Koitla - kehalise õpetajad
11.-15.02.2019   Stiilinädal  I- XII klassid Kevade 8, Luise 38 X- XI klassid, õppetool
12.02.2019 10.55 Vilistlastunnid ( eriplaan) V- XII klassid Kevade 8 vilistlaskogu
12.02.2019 11.55 JWG 121 aktus I-II klassid Luise 38 K.Uudelt
12.02.2019 12.55 JWG 121 aktus III-IV klassid Luise 38 K.Uudelt
12.02.2019 18.00 Westholmi õhtu koolipere aula L. Siimsen
13.02.2019 9.00 Uku Suviste tervituskontsert X-XII Kevade 8 E. Veske
13.02.2019 10.00-14.00 Külalislektorite loengud X- XII  Kevade 8 E. Veske, A. Eenma
13.02.2019 14.15 Foorum "JWG jätkusuutlikkus pärast koolivõrgu korrastamist" X-XII aula E. Veske
14.02.2019 11.30 õppekäik Energia avastuskeskusesse IX a Energia avastuskeskus A. Aasa
15.02.2019 9.00-13.00 Maleturniir-praktiline töö I- XII klassid aula R. Liebert XI b klass (K. Tiislär)
18.02.2019 19.00 Teater "Kriipsud uksepiidal" Xa Tallinna Linnateater M-L. Madison
18.-19.02.2019 13.00 Uurimistööde II kollokviumid XI klassid 122 komisjon
20.02.2019 9.00-15.00 Eesti keele proovieksam abituurium 312, 314 E. Veske, B. Annast
20.02.2019 12.55 Tuuline päev - puhkpillid klassika ja rütmimuusika suunalt I- IV klassid Luise 38 A. Eenma
21.02.2019 11.00 Nukuteater "Väike prints" Va Nukuteater J. Oengo
22.02.2019 8.00 õppepäev Tartus VIIIb Tartu L. Kvašnina
22.02.2019 9.00 Kolme kooli ühismiiting"Eesti 101" abituurium Reaalkool A. Eenma
22.02.2019 9.55 Aktus Eesti 101 Vab, VI-VIIab aula A. Eenma
22.02.2019 10.55 Aktus Eesti 101 VIIc-IX klassid aula A. Eenma
22.02.2019 11.55 Aktus Eesti 101 I-II klassid Luise 38 K. Uudelt
22.02.2019 10.55 Aktus Eesti 101 III-IV, Vc Luise 38 K. Uudelt
22.02.2019 13.00 Filmi " Tõde ja õigus" ühiskülastus X- XII klassid kino "Sõprus" A. Eenma

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms