Pakume tööd

Ootame oma uuenevasse meeskonda

  • sotsiaalpedagoogi,
  • eripedagoogi,
  • inglise keele õpetajat (I–II kooliaste)
     

Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase ning riigikeele oskus õpetaja tööks nõutaval C1-tasemel.

Ootame kandidaadilt head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet; avatust uuendustele; arenemisvõimet. Kindlasti peab olema tahe töötada lastega.

Konkursist osavõtuks esitada:

  • motiveeritud avaldus direktori nimele,
  • haridust tõendava dokumendi koopia,
  • elulookirjeldus,
  • muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

Dokumendid saata hiljemalt 17. jaanuariks aadressil Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga kantselei@westholm.ee.

Lisainfo tel 661 3759 või direktor@westholm.ee

 


 

saurus cms