Kuulutame välja konkursi järgmistele ametikohtadele

Seoses töökoormuse kasvuga uuel õppeaastal võtame konkursi korras tööle (alates augustist):

  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta)

  • ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)

  • inglise keele õpetaja (I ja II kooliaste)

  • inglise keele õpetaja (III ja IV kooliaste)

  • matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta)

  • füüsikaõpetaja (1,0 ametikohta)

 

Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase ning riigikeele oskus õpetaja tööks nõutaval C1 tasemel. 

 

Konkursist osavõtuks esitada:

  • avaldus direktori nimele;

  • haridust tõendava dokumendi koopia;

  • elulookirjeldus;

  • muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Dokumendid saata hiljemalt 30. aprilliks aadressil: Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga: kantselei at westholm dot ee

 

 


 

saurus cms