Haridustehnoloogi ametikoht alates 19.06.2017

 

Jakob Westholmi Gümnaasium kuulutab välja konkursi

haridustehnoloogi

1,0 ametikoha täitmiseks alates juunikuust 2017 a.

 

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

1. Informatsiooni kogumine e-õppe kohta õppeastusest (vajadused, võimalused, probleemid jne) ja väljastpool õppeasutust erinevatel seminaridel, konverentsidel jne osaledes.

2. IKT-alase info levitamine ning e-õppe tutvustamine õpetajatele ja õpilastele. Erinevate vastavasisuliste konsultatsioonide koolituste ning seminaride korraldamine.

3. Õpetajate nõustamine ning tehnilise toe pakkumine õpiobjektide koostamisel, tundide läbiviimisel arvutiklassis või ainekabinetis, e-kursuste loomisel ja koolituste korraldamisel.

4. IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine.

 

Kandideerimise eelduseks on:

·      riiklikult tunnustatud pedagoogiline kõrgharidus;

·      läbitud arvutialane täiendõpe;

·      arvuti kasutamisoskus kõrgtasemel;

·      oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;

·      väga hea analüüsioskus;

·      hea pingetaluvus;

·      hea eesti keele oskus;

·      inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 

Kasuks tuleb töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas.

 

Konkursist osavõtuks esitada kuni 19.06.2017 (hiljemalt kell 14) aadressil Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga kantselei at westholm dot ee):

1.     kirjalik avaldus direktori nimele;

2.     kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;

3.     elulookirjeldus;

4.     motivatsioonikiri;

5.     muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Lisainfo: tel 6622225 või kantselei@westholm.ee

 


 

Pakume tööd garderoobitöötajale

Otsime oma meeskonda (1,0 ametikohaga)

GARDEROOBITÖÖTAJAT

kes oleks oma töös nõudlik ja täpne ning heatujuline meeskonnatöötaja ühes Eesti vanimas kooli kollektiivis.

Informatsioon: majandus@westholm.ee

Avaldus ja CV palume saata elektrooniliselt kantselei@westholm.ee või posti teel aadressil Jakob Westholmi Gümnaasium, Kevade 8, 10137 Tallinn.


 

Konkurss füüsikaõpetaja ametikoha täitmiseks

Jakob Westholmi Gümnaasium kuulutab välja konkursi

 

FÜÜSIKAÕPETAJA

 

1,0 ametikoha täitmiseks alates 19.08.2017 a.

  

Konkursist osavõtuks esitada kuni 19.08.2017 (kaasaarvatud) aadressile Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga kantselei at westholm dot ee):

 

1.     kirjalik avaldus direktori nimele;

2.     kõrgharidust tõendava dokumendi koopia (või õppiva tudengi puhul, ülikooli poolt väljastatud, kvalifikatsioonile vastava eriala õppimist kinnitav, ametlik teatis);

3.     elulookirjeldus (CV);

4.     motivatsioonikiri;

5.     muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Lisainfo: tel 6622225 või kantselei@westholm.ee


 

saurus cms