Haridustehnoloogi ametikoht alates aprillist 2018

 

Jakob Westholmi Gümnaasium kuulutab välja konkursi

haridustehnoloogi

1,0 ametikoha täitmiseks alates aprillist 2018 a.

 

Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:

1. Informatsiooni kogumine e-õppe kohta õppeastusest (vajadused, võimalused, probleemid jne) ja väljastpool õppeasutust erinevatel seminaridel, konverentsidel jne osaledes.

2. IKT-alase info levitamine ning e-õppe tutvustamine õpetajatele ja õpilastele. Erinevate vastavasisuliste konsultatsioonide koolituste ning seminaride korraldamine.

3. Õpetajate nõustamine ning tehnilise toe pakkumine õpiobjektide koostamisel, tundide läbiviimisel arvutiklassis või ainekabinetis, e-kursuste loomisel ja koolituste korraldamisel.

4. IKT-alaste koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine.

 

Kandideerimise eelduseks on:

·      riiklikult tunnustatud pedagoogiline kõrgharidus;

·      läbitud arvutialane täiendõpe;

·      arvuti kasutamisoskus kõrgtasemel;

·      oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;

·      väga hea analüüsioskus;

·      hea pingetaluvus;

·      hea eesti keele oskus;

·      inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 

Kasuks tuleb töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas.

 

Konkursist osavõtuks esitada kuni 23.04.2018 (kaasaarvatud) aadressil Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga direktor at westholm dot ee:

1.     kirjalik avaldus direktori nimele;

2.     kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;

3.     elulookirjeldus;

4.     motivatsioonikiri;

5.     muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Lisainfo: tel 6622225 või direktor@westholm.ee

 


 

Hetkel täitmata ametikohti ei ole.

saurus cms