Konkurss haridustehnoloogi ametikohale

Konkurss haridustehnoloogi ametikohale on edukalt lõppenud.

Täname kandideerijaid.


 

Konkurss aineõpetajate ametikohtade täitmiseks

Jakob Westholmi Gümnaasium kuulutab välja konkursi

 

FÜÜSIKAÕPETAJA (1,0) PK

KLASSIÕPETAJA (1,0)

LOODUS- JA INIMESEÕPETUSE ÕPETAJA (1,0) PK

INGLISE KEELE ÕPETAJA (1,0) PK/G

 

 ametikohtade täitmiseks alates 19.08.2017 a.

  

Konkursist osavõtuks esitada kuni 30.06.2017 (kaasaarvatud) aadressile Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga kantselei at westholm dot ee):

 

1.     kirjalik avaldus direktori nimele;

2.     kõrgharidust tõendava dokumendi koopia (või õppiva tudengi puhul, ülikooli poolt väljastatud, kvalifikatsioonile vastava eriala õppimist kinnitav, ametlik teatis);

3.     elulookirjeldus (CV);

4.     motivatsioonikiri;

5.     muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Lisainfo: tel 6622225 või direktor@westholm.ee


 

 

saurus cms