Hea huvitegevusega kool 2008-Jakob Westholmi Gümnaasium

Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna "Hea huvitegevusega kool 2008" pälvis Jakob Westholmi Gümnaasium


Eesmärk on auhinna väljaandmisega tunnustada Tallinna väljapaistvaid tulemusi saavutanud haridusasutuste ja pedagoogide tööd; leida enesehindamise ja välishindamise abil parendusvaldkonnad ning tugevused. 

Auhinnale võivad kandideerida kõik Tallinna haridusasutused sõltumata omandivormist ja kõik pedagoogid.

Kandideerimise eelduseks on auhinna statuudi kriteeriumidele vastav enesehindamine haridusasutuses. 

Statuudid on:
- Hästi juhitud kool/lasteaed,
- Hea õpikeskkonnaga kool/lasteaed,
- Hea huvitegevusega kool. 

Õpetajatele on mõeldud Hea Õpetaja statuut. Meie kooli õpetajatest said selle auhinna 2003.aastal Silva Sepp ja 2005.aastal Rando Kuustik.

Hindamiskriteeriumid põhinevad Eesti Kvaliteediauhinna mudelil ning Euroopas aastaid edukalt rakendatud Euroopa Kvaliteediauhinna (European Foundation for Quality Management, EFQM) mudelil. 

Täname kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ning koostööpartnereid, kes on koolielu korraldamisel abiks olnud.

saurus cms