Palume tasuda koolipäeviku rahad

Palume kõikidel uutel õpilastel, kaasa arvatud 10. klassid, maksta JWG õpilaspäeviku raha 35.- krooni Alla Eenma arveldusarvele 4278601863704. Maksetähtaeg 26.august.

Selgituseks palume märkida õpilase nimi ja klass.

saurus cms