Uus president

 16.septembril kell 8.55 toimusid JWG  Ãµpilasomavalitsuse uue  presidendi valimised. Esmaspäevast kolmapäevani sai tutvuda kandidaatide valimisplatvormidega, kuulata ja nähe neid esinemas ning ka ise kandidaatidele küsimusi esitada. Suur tänu  ametist lahkunud juhatusele ning selle juhile Kalev Õigerile!

Tulemused:

 

ÕOV presidendivalimiste tulemused 16.septembril 2010

 

klass

sede-lite arv

hääle-tanute arv

rikutud või kehte-tud sedelid

tühjad

sedelid

kehtivad

sedelid

Annli Heinsalu

Kaari Ann Ambo

Karl Silver Must

Elina Kaarneem

6.a

26

24

0

2

24

4

0

4

16

6.b

28

27

0

1

27

3

3

5

16

7.a

35

33

0

2

33

2

7

5

19

7.b

33

29

0

4

29

5

0

12

12

8.a

32

26

0

6

26

0

1

2

23

8.b

30

29

0

1

29

1

2

7

19

9.a

27

25

0

2

25

7

8

6

4

9.b

25

20

0

5

20

0

0

7

13

9.c

30

30

0

0

30

1

1

3

25

10.a

36

35

0

1

35

1

13

1

20

10.b

36

33

0

3

33

0

1

1

31

11.a

32

27

2

5

25

2

16

5

2

11.b

31

28

0

3

28

4

12

4

8

12.a

29

25

0

4

25

0

3

12

10

12.b

32

28

0

4

28

1

1

18

8

kokku

462

419

2

43

417

31 (7,4%)

68 (16,3%)

92 (22,1%)

226 (54,2%)

 

JWG õpilasomavalitsuse presidendiks sai Elina Kaarneem (10.b klass), asepresidendiks Karl Silver Must (11.a klass).

Valimistel osalenute protsent valijate üldarvust 90,25%.

 

Häältelugemiskomisjoni liikmed Kalev Õiger

                                                     Olga Johanson

                                                     Alla Eenma

saurus cms