Kandideerimine Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi

 

  1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks loe esmalt läbi vastuvõtukord. Selle leiad aadressil: http://www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10358
  2. Registreeri ennast keskkonnas https://tallinn.koolikatsed.ee/, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine algab 10.03 kell 10:00 ja kestab kuni 20.03 kell 23:59.
  3. Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt 17.03 kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 19. märtsiks.
  4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).
  5. Katsed toimuvad 24.03 kell 10:00
  6. Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
  7. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
  8. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma.
  9. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
  10. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.
saurus cms