Vilistlaskogu üldkoosolek 10. novembril

10. novembril 2011 kell 17.00 toimub kooli kohvikus JWG Vilistlaskogu ÜLDKOOSOLEK, mille päevakorras on juhatuse esimehe Heiti-Alar Sommeri aruanne JWG Vilistlaskogu tegevusest, Uno Alvini aruanne revisjonikomisjoni tööst ja uue JWG Vilistlaskogu juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine.

saurus cms