eÕpilaspileti duplikaadi taotlus

eÕpilaspileti duplikaadi taotluse blankett .pdf formaadis

eÕpilaspileti duplikaadi taotluse blankett täidetavas .pdf formaadis

eÕpilaspileti duplikaadi taotluse blankett .docx formaadis


eÕpilaspileti kadumisel või purunemisel esitab lapsevanem või täiskasvanud õpilane duplikaadi taotlemiseks kirjaliku avalduse (vastav vorm) ja maksekorralduse (6.- EUR) kooli kantseleisse (kantselei@westholm.ee). eÕpilaspileti duplikaat väljastatakse kolme (3) tööpäeva jooksul.

Duplikaadi eest tasuda Jakob Westholmi Sihtasutuse kontole (SEB Pank) EE301010220102159014. Selgitusse kirjutada: lapse nimi, klass, eÕpilaspilet.
näiteks: Kaarel Tamm 5c eÕpilaspilet


 

saurus cms