Tallinna Haridusamet tunnustas Heleri Pärmikut tiitliga " Tallinna tegus õpilane 2014"

19. mail toimus Tallinna Õpetajate Majas pealinna tegusamate õpilaste tunnustamine, kus auhinna " Tallinna tegus õpilane " sai ka JWG abiturient Heleri Pärmik. Heleri  on riigikaitse õppesuuna esimese lennu üks silmapaistvamaid ja aktiivsemaid õpilasi, Kaitseliidu Tallinna Maleva liige. Ta võttis vabatahtlikult osa 2012. a võidupüha paraadist Pärnus, täitis 2013. a riigikaitse välilaagris jaoülema kohuseid, esines logistikapataljonis ajateenijatele oma riigikaitse-teemalise uurimistööga ning tegi ettekande isamaalise kasvatuse konverentsil. Heleri on õpilasesinduse president ja vastutab koolis õpilasürituste toimumise eest. Lisaks laulab ta nii kooli segakooris, ansamblis kui ka neidudekooris „Ellerhein“ ning esineb ka solistina. Tema nominatsioon jõudis 15 parima hulka üleriigilisel konkursil „Hea eeskuju 2013".

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinn-tunnustab-oma-tegusaimaid-opilasi-2013-14.-oppeaastal#tegus


 

saurus cms