Täiendav vastuvõtt 2018/2019

Täiendav vastuvõtt toimub 15. juunil kell 12:00 Kevade tn 8 koolihoones. Kogunetakse I korrusel.

Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktori nimele kooli kantseleisse avalduse ja klassitunnistuse koopia. Õpilasel kaasa võtta kirjutusvahend.

Vabad õpilaskohad:

5.b (muusika süvaõpe) 1 koht

7.a (inglise keele süvaõpe) 1 koht

8.a (inglise keele süvaõpe) 3 kohta

Täiendav vastuvõtt algklasside osas 15.juunil kell 12 Luise 38:

4.c klass (majandusklass) 1 koht

Otsus teatatakse avalduse esitajale 18. juuniks 2018 14.00.


 

saurus cms