Matemaatika-robootika lõimitud õpe

Käesoleval õppeaastal osalevad meie kooli 3.c (õp.Nele-Maris Uibokand) ja 3.d (õp.Airi Metspalu) klass ning 6.c (õp.Kaia Rikson) ja 6.d (õp.Kersti Uudelt) klass Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavas robootika-matemaatika eksperimentaaluuringus, mida juhib doktorant Janika Leoste.
Uuringu käigus otsitakse vastust küsimustele:
• milline on õpperobotite kasutamise mõju matemaatika-alastele teadmistele I ja II kooliastmes;
• millised on nii õpilaste kui õpetajate subjektiivsed hinnangud õpperoboteid kasutavatele tundidele – meeldivus, kaasahaaravus jms.
Sisuliselt tähendab see seda, et 3. ja 6. klassi tundidesse lõimitakse robootika ja programmeerimine. Õpetajad kasutavad tundide läbiviimiseks 20 erinevat tunnikava. Üks tunnikava sisaldab ühte matemaatikaülesannet ja robotiga teostatavat kolme katset. Katsete abil visualiseeritakse ülesandes kasutatud avaldiste tegureid ja vastuseid, valemeid ja kujundeid. Ülesanded arendavad õpilastes lisaks robootikale, matemaatikale ja programmeerimisoskusele ja funktsionaalse lugemise, koostöö ja oma õpitulemuste eest vastutuse võtmise oskusi.

Vahendid robootikaõppeks on ostetud Eesti Noorsootöö Keskuse projekti „Varaait“ 14 toel. Projekti toetuse 1999 eurot ja Jakob Westholmi Sihtasutuse omafinantseeringu summa 519 eurot eest osteti kasutamiseks Lego We Do 7 baaskomplekti ja EV 3 robootikakomplekte 3.
Tundide läbiviimisel on abiks haridustehnoloog Siret Piir ja infojuht Katrin Rannaste. 

saurus cms