Külalistunnid algklassides

Isadepäeva paiku toimusid algklassides külalistunnid, kus tutvustati mitmeid ameteid. 2.a klassil käis külas Ekke isa Kristo Taul, kes on kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuse ekspert. Üheskoos vaadati tööks vajalikku tehnikat, prooviti DNA analüüsi võtmist ja igaüks sai anda oma käejälje.
4.a klassis oli külalistundi andmas Saara isa Argo Kivi, kes rääkis 11. novembril 100.aastapäeva tähistanud Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitse organisatsiooni tööst, ajaloost ja tutvustas ka isiklikku varustustust.
Marta Liisa isa Andres Lall kutsus Linnamuuseumisse ekskursioonile ja tutvustas veenäitust, mille ülespanekut on ta aidanud teha. Ekskursioon algas ühiselt filmi vaatamisega ja giidi juhendamisel külastati ka Bastioni käike.
4. b klassil käis külas Doriani isa, kes rääkis oma tööst mereväes kontaktohvitserina. Suur tänu esinejatele! Külalistunnid jätkuvad II poolaastal.
 

  


 

saurus cms