Suurepärane tulemus üle-eestilisel loovkonkursil

ETI on Tallinna Teletorni maskott – maaväline olend, kes elab Teletornis. ETI nimel on mitu tähendust. Esiteks – extraterrestrial intelligence tähendab maavälist tarka olevust. Teiseks, võib seda võtta kui lühendit, mis tähendab Eesti Televisiooni Ikooni või Eriline Teletorni Inimene.Konkursi laiem eesmärk oli luua Teletorni ETI-tegelaskujule karakter ja tema kõrvale fantaasiamaailm.


Üleriigilise loovkonkursi noorememas vanuserühmas (3.-4. klass) valiti
I koha võidutööks Jakob Westholmi gümnaasium, 4.a klass „ETI uus elu Maal“. Õpetaja Lea Heier.

Žürii hinnang: terviklik, huvitava arendusega fantaasiarikas lugu, joonistused, mis illustreerivad hästi teksti ning annavad edasi maailma, milles tegelased seiklevad. Põnevad, detailsed ning kõnekad pildid nii üksikult kui ka seeriana vaadeldes.

Palju õnne!


 

saurus cms