Uuring muutustest noorte tervisemõjurites ja käitumises

Islandi Sotsiaaluuringute Keskuse eestvedamisel soovib Tallinna linn juba neljandat korda (eelnevad toimusid 2012, 2014, 2016) koguda andmeid 9. ja 10. klassi õpilaste elu-olu kohta. Küsitluse eesmärk on selgitada välja muutused noorte tervisemõjurites ja käitumises.

Küsitluse andmeid võrreldakse uuringus osalevate Euroopa linnade vahel. Lisaks edastatakse koolidele konfidentsiaalselt ainult tema õpilaste küsitluse tulemused võrdluses Tallinna kõikide koolide keskmisega, nii nagu seda tehti 2016. aasta uuringu järgselt. Kõikide õpilaste vastused jäävad täielikult anonüümseks.

Jakob Westholmi Gümnaasiumis viiakse antud küsitlus läbi ajavahemikus 4.-15. veebruar.


 

saurus cms