Soomes Vantaa Mikkola kooli külastamine

16.-18. jaanuarini oli meie kooli 9. b klass külas Soome Vantaa Mikkola koolis. Sõprussidemed kahe kooli vahel on kestnud juba 5 aastat ning Mikkola kooli õpilased on lähiaastatel korduvalt olnud meie koolis esinemas.

Mikkola koolis on sarnaselt meie kooliga muusika süvaõppega klassid. Kõik muusikaklasside õpilased peavad oskama ka pilli mängida, koolis on 2 orkestrit. Kolme päeva jooksul, mis seal veetsime, laulsime koos ning õppisime üksteist tundma.

Viimasel päeval, 18. jaanuaril toimus kontsert, kus esinesime Mikkola kooli õpilastele ning nemad meile. Ühendkooriga laulsime B. Chilcotti "Can You Hear Me" ja A. Gordoni "Happy Together".
Oli huvitav näha kooli, mis ainult 15 aastat vana ja seega hoopis teistsugune võrreldes meie ajaloolise hoonega.

Mikkola kooli 9. klass on omakorda tulemas Eestisse ning esinemas meie kooli aulas 22. mail.

  

saurus cms