Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus

Ajavahemikus 10. veebruar-13. märts 2020 viiakse Jakob Westholmi Gümnaasiumi 4., 8. ja 11. klassides läbi üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus, millega kogutakse andmeid õppijate heaolu ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta. Küsitlust korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.


 

saurus cms