Hea koolipere!

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon otsustas (Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil"), et alates esmaspäevast, 16. märtsist on kõik Eesti koolid suletud, mis tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele (lapsevanemaid ja õpilasi teavitab vastava ametliku kirjaga klassijuhataja).

Lisaks õppetööle ei toimu ka huviringide tegevused ja trennid. Tegemist on ennetava abinõuga Covid-19 ja teiste viirushaiguste levitamiseks.

Esialgu on koduõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Ning plaane korrigeeritakse igal nädalal vastavalt vajadusele ja uute selgunud asjaoludele vastavalt.

Õpilased, lapsevanemad, külalised jne. sel ajavahemikul koolihoonetesse tulla ei saa st kooli õppehooned on suletud.

Täna, 13. märtsil lõpeb koolipäev II-XII klassil kell 13.00, I klassil kell 13.40

Seetõttu palume õpilastel/lapsevanematel võtta koolimajast kaasa kõik õppevahendid ja isiklikud asjad (ka vahetusjalatsid).

Neid saab koolimajast kätte täna, reedel 13. märtsil kuni 21.00

Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli, e-maili ja kodulehe vahendusel.


Rando Kuustik,

Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor

saurus cms