Riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja keskkonna küsitlused

Ajavahemikus 8. veebruar-14. märts 2021 viiakse Jakob Westholmi Gümnaasiumi 4., 8. ja 11. klassides läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja keskkonna küsitlused. Küsitluste läbiviimise eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate osapoolte heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks. Küsitluste läbiviimist korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 
saurus cms