Search

15.-19.11.2021 jätkub osaline distantsõpe (e-õpe) 10.-12. klassides

JWG screen wide v1

Tallinna linnavalitsuse otsusega pikendatakse Tallinna koolides osalist distantsõpet (e-õpet) nädala kaupa ehk 15. – 19.11.2021 on Jakob Westholmi Gümnaasiumis osalisel distantsõppel 10.-12. klassi õpilased, va. HEV lapsed (neil jätkub õppetöö vastavalt kooli HEV koordinaatori – Marge Ensling – juhistele).

Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke (info eedastatakse klassijuhatajate kaudu).

Samuti jagab kool kiirtestimiseks mõeldud testid õpilastele klassijuhataja kaudu ning palutakse õpilastel ennast kodus testida enne kui kooli tullakse. Soovituslikult 3 korda nädalas (E, K, R). Positiivse tulemuse puhul palun pöörduge oma perearsti poole, et määrata täiendavalt PCR testi aeg. Kuni PCR testi tulemuse selgumiseni õpilane õppetööst, treeningutest ja huvitegevusest osa ei võta.

Õppekorralduse alus: Tallinna Linnavalitsuse 10.11.2021 korraldus nr 1224 / Link korraldusele /