Search

Muusika

JWG vokaalsolistide konkursi WestFest juhend

WestFesti eesmärgiks on anda oma kooli õpilastele võimalus esineda solistina instrumentaalansambli saatel. Lauluvõistlus toimub aprilli kuus JWG aulas Kevade 8.

 • I-V klass kell 11.00
 • VI-XII klass kell 14.00

Lauluvõistlusega WestFestseotud infot saab muusikaõpetajatelt ja kooli kodulehelt.

Solistid võistlevad järgmistes vanusegruppides:

 • I klass
 • II-III klass
 • IV-V klass
 • VI-VII klass
 • VIII-IX klass
 • X-XII klass

Finaali pääseb kuni 65 solisti.

Osavõtu tingimused

 • Laulja peab registreeruma oma muusikaõpetaja juures hiljemalt veebruari I nädalal.
 • Laulja peab osalema eelvoorus. Eelvoorud toimuvad veebruari viimasel või märtsi I nädalal.
 • Lauljal peab eelvoorus esitama ühe korralikult ettevalmistatud laulu klaveri saatel, mida lauldakse ka finaalis. Laulu võib vahetada ainult õpetajatega kokkuleppel.
 • Finalistil, kes soovib esineda WestFesti ansambli saatel, peab olema trükitud noot laulu autorite, viisi, sõnade ja akordim’rkidega.
 • Laulja võib valida oma laulu saateks klaveri või mõne muu instrumendi, oma või kooli bändi või laulda a capella. Laulja võib kasutada ka live back vokaali. Fonogrammid pole lubatud.


Žürii ja hindamine
Žüriisse kuuluvad muusikaspetsialistid väljastpoolt kooli. Hinnatakse vokaali, intonatsiooni, ilmekust ja lavalist esinemist. Igas vanuserühmas antakse välja I, II ja III koht, eripreemiaid ning publiku lemmiku tiitel. Laulukarusselli toimumise aastatel saadetakse parimad solistid esindama oma kooli.