Search

Väärtused

Missioon

Jakob Westholmi Gümnaasium on pikaajaliste ajalooliste traditsioonidega kool, kelle missiooniks on luua parimad võimalikud tingimused õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut.

Visioon

Olla omanäolise õpikeskkonnaga silmapaistev hariduse teejuht Eesti koolide seas.

Põhiväärtused

  • Turvaline ja õpilasesõbralik tugisüsteemidega tagatud õpikeskkond;
  • pikaajalised traditsioonid ja isamaalisus;
  • partnerite ja huvigruppide kaasatus ja koostöö;
  • õppesuundades ja õppetööd toetavas huvitegevuses avalduv kooli omanäolisus.