E-õpilaspilet

Esmakordse e-õpilaspileti või duplikaadi tellimine

E-õpilaspileti esmakordseks tellimiseks – I klassi, X klassi (ka need õpilased, kes lõpetasid põhikooli Jakob Westholmi Gümnaasiumis) ja vaheklassidesse astujad – tuleb algava õppeaasta 1. septembriks saata õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto, mille faili nimeks on õpilase isikukood, e-postiga aadressile esmakordne@westholm.ee. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kuikolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/ . Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi.

Õppeaasta keskel e-õpilaspileti esmakordseks tellimiseks (õpilane asub kooli õppima keset õppeaastat) tuleb saata õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto, mille faili nimeks on õpilase isikukood, e-postiga aadressile esmakordne@westholm.ee. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui kolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/ . Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi

E-õpilaspileti duplikaadi tellimiseks tuleb saata e-postiga digiallkirjastatud, kooli blanketil PDF-formaadis avaldus ja õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto aadressile duplikaat@westholm.ee. Foto ja avaldus peavad olema saadetud ühe ja sama e-posti sõnumi manustena. Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel. Foto faili nimeks peab olema õpilase isikukood. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui kolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/ . Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi.

/Väljavõte e-õpilaspileti kasutamise korrast, uuendatud 22.09.2020/

E-õpilaspilet väljastatakse kooli kantseleist, reeglina kolme tööpäeva möödumisel.

Olemasoleva e-õpilaspileti kehtivusaja lõppemisel seda pikendatakse. Kooliaasta alguses koguvad klassijuhatajad oma klassi õpilaste õpilaspiletid kokku, mille kehtivusaeg vajab pikendamist. Kehtivusaeg pikendatakse ja õpilaspiletid jagatakse õpilastele tagasi.

Avalduse blanketid on leitavad siit.

E-õpilaspileti kasutamise kord on kättesaadav siit.