Search

E-õpilaspilet

Esmakordse e-õpilaspileti või duplikaadi tellimine

# E-õpilaspileti esmakordseks tellimiseks toimida järgnevalt. Tuleb saata õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto, mille faili nimeks on õpilase isikukood, e-postiga aadressile esmakordne@westholm.ee. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui kolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/ . Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi.

# E-õpilaspileti duplikaadi tellimiseks tuleb saata e-postiga digiallkirjastatud, kooli blanketil PDF-formaadis avaldus ja õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto aadressile duplikaat@westholm.ee. Foto ja avaldus peavad olema saadetud ühe ja sama e-posti sõnumi manustena. Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel. Foto faili nimeks peab olema õpilase isikukood. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui kolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/ . Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi.

/Väljavõte e-õpilaspileti kasutamise korrast, uuendatud 17.02.2022/

E-õpilaspilet väljastatakse kooli kantseleist, reeglina kolme tööpäeva möödumisel.

Olemasoleva e-õpilaspileti kehtivusaja lõppemisel seda pikendatakse. Kooliaasta alguses koguvad klassijuhatajad oma klassi õpilaste õpilaspiletid kokku, mille kehtivusaeg vajab pikendamist. Kehtivusaeg pikendatakse ja õpilaspiletid jagatakse õpilastele tagasi.

Avalduse blanketid on leitavad siit.

E-õpilaspileti kasutamise kord on kättesaadav siit.

# E-õpilaspileti esmakordseks tellimiseks I klassi ja X klassi astujatel (ka need õpilased, kes lõpetasid põhikooli Jakob Westholmi Gümnaasiumis) toimida järgnevalt. Algava õppeaasta 1. septembriks tuleb kooli kodulehe kaudu edastada koolile õpilase digitaalne JPG-formaadis dokumendifoto. Foto tuleb üles laadida kodulehe vormi kaudu, mis on leitav kodulehe ülamenüü kaudu – „Vastuvõtt > Vastuvõtt I klassi > Foto edastamine I klass“ või „Vastuvõtt > Vastuvõtt X klassi > Foto edastamine X klass“. Foto faili nimeks on õpilase isikukood. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele ja ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui kolm (3) aastat. Vajadusel võib kasutada pilti kodanikuportaalist https://www.eesti.ee/. Kui foto ei vasta nõutud tingimustele, lükatakse taotlus tagasi.

NB! Vorm suletakse peale 1. septembrit ja tuleb järgida esimeses paragrahvis olevat juhendit.