Juhtkond

 • Alla Eenma
 • huvijuht, karjääriõpetus, muusika
 • 8.c klassijuhataja
 • 662 1470
 • 13/03/2021
 • Annika Tooma
 • psühholoog
 • lapsehoolduspuhkusel

 • Kersti Uudelt
 • Õppealajuhataja (I-V kl), matemaatika
 • 670 7067
 • 10/06/2021
 • Lilian Aun
 • Õppealajuhataja (V-XII kl), eesti keel
 • 662 2056
 • 27/01/2021
 • Rando Kuustik
 • direktor, bioloogia (X-XII)
 • 661 3759
 • vastuvõtule registreerumine läbi kantselei (tel. 662 2225)

 • 03/08/2021