Search

Uurimistööd

Praktilise töö retsensioon.

Uurimistöö autori kinnitusleht.

Uurimistöö juhendaja hinnanguleht.

Õpilasuurimuse retsensioon.

Kirjalike tööd juhend – essee, retsensioon, referaat, loovtöö, uurimistöö.

Uurimistöödega seonduvat koordineerib õpetaja Eveli Veske.