Search

Huvitegevus

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli üheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa ligi nelisada õpilast. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste-, noorte- või segakooris. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võtjad Kai Rüütel, Arete Kerge ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. 

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures näiteks iseseisva üksusena muusikakool, osaleda saab rahvatantsu- ja mitmetes muudes ringides. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest sündis õpetajate tantsuansambel Astra, kes on esinenud isegi välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass, meediaring. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõlukontserdile Metodisti kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil moeshowl ja jõluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale “Timbu-Limbu ja lumemöldrid” ning “Pöial-Liisi”. Viimast etendust mängiti vanalinnapäevade pealaval Raekoja platsis. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel “Põhjakonn” ning segakoor laulis Vabaduse väljakul Eesti hümni vana-aastaõhtu teleülekandes 2019. aastal. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks sagedased õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia poistekoor. Kooli kollektiivid on osalenud  Kassisaba päevadel.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäeva stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huviringid 2023/2024 klassid Päev kell Päev  kell ruum ringijuhi nimi  
I-II klassi mudilaskoor I-II  E 12.55     Luise 38 saal, 206 Kaja Kaus, Irene Schifrin  
III-IV klassi mudilaskoor III-IV T 13.55     Luise 38 saal, 206 Kaja Kaus, Irene Schifrin  
lastekoor V-VII E 13.55     aula, 312 Siiri Veskimäe, Grete Koik  
noortekoor VIII-IX N 14.50     aula, 312 Siiri Veskimäe, Grete Koik  
koolileht Westpost VIII-XII E 14.45 N 14.45 314 Ülle Uulma  
poistekoor I-II N 12.55     Luise 38, 204 Alla Eenma  
kooliraadio SASS X-XII E 14.55       Ingrid Aimla  
loodusring Vau!Ohhoo! VII-VIII K 15.40 N 15.40 126 Helen Leoste  
kunstiring algklassidele* I-IV T 16.00     Kevade 8/121 Aksella Piiliste  
teatriring IVb E 13.55 R 12.55 Luise 38 Aade Veskimägi  
muusikaring IXb 9.55 N 13.55 312 Siiri Veskimäe  
inglise keele ring IXa E 13.55 T 13.55 211/125 Elbe Suursalu  
matemaatikaring IXc R 10.55     226 Gunneli Apri  
põhikooli võistlusmatemaatikaring V-IX E 14.45     225 Tiia Raudsep  
                 
                 
                 
* alates oktoobrist                

Tallinnas tegutsevate huviringide info leiate siin

Jakob Westholmi Koolituskeskuse huviringide info leiate siin