Vastuvõtt X klassi

Jakob Westholmi Gümnaasiumis on 3 õppesuunda: reaal-, humanitaar- ja riigikaitse.

Täiendav info ühiskatsete kohta kevadel 2021

Täiendav info ühiskatsete kohta on leitav siit.

Ühiskatsetele registreerimine kevadel 2021

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (JWG vastuvõtukorra Lisa 1) ja JWG vastuvõtukorraga (10. klassi vastuvõtmise kord punkt 4).

Jakob Westholmi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (reaal-, humanitaar- või riigikaitsesuund).

Vastuvõtt 10. klassi 2021/22. õppeaastaks

2021. aasta kevadel korraldavad Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele ühised sisseastumiskatsed.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Ühiskatsete praktilised tööd (testid) toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast reedel, 9. aprillil e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed

Kolme kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja 09.04 põhitest) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (TÜG, JWG, KSG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii kolme kooli kui ka nelja kooli katsetele.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda kolme kooli ühiskatsete korraldamise (JWG vastuvõtukorra Lisa 1) ja JWG vastuvõtukorraga (10. klassi vastuvõtmise kord punkt 4).

Jakob Westholmi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida ühe eelistuse (reaal-, humanitaar- või riigikaitsesuund).

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.

Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Testide sisu (vaata JWG vastuvõtukorra Lisa 2)

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu kõigile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend eKooli kasutajatele

· avage eKoolis hinneteleht,

· “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,

· valige perioodiks “aasta”,

· klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,

· valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,

· lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,

· klõpsake “Salvesta”.

Juhend Stuudiumi kasutajatele

· avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,

· alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),

· printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),

· lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,

· klõpsake “Salvesta”.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas

3.-7. mai 2021 vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena);

10.-14. mai 2021vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena);

17.-20. mai 2021 vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena).

Vestlusele palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kontakt

Küsimuste korral vastab õppealajuhataja Lilian Aun kevade@westholm.ee