Search

VEPA

VEPA – VEEL PAREMAKS!

Meie kool oli üks 21 Eesti pilootkoolist, kes alustas 2014/2015 õppeaastal 1. klassis käitumisoskuste mängu ehk VEPA-ga. Käesoleval õppeaastal rakendatakse VEPA metoodikat 4.c klassis, VEPA õpetaja on Inge Mihhailov.
VEPA (Veel Parem) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud tõenduspõhine ennetusprogramm. VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika tugineb põhimõttel, et lapsed ei pruugi teada, kuidas erinevates olukordades käituda või oma tunnetega toime tulla. VEPA loob klassis positiivse ja toetava õhkkonna ning aitab lastel keskenduda õppimisele. VEPA arendab õpilaste enesejuhtimise oskust ja sotsiaalseid oskusi.
VEPA programmi viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.