Search

Avalik info

Riigihanked

 

Haldusjärelevalve

Aktiivne menetlus puudub.

 

Jõustunud kohtulahendid

Kehtivad kohtulahendid puuduvad.

Riikliku järelvalve ettekirjutused

Kehtivad ettekirjutused puuduvad.

Päästeameti ettekirjutus 07.03.2014 nr. 7.2-6.1/198-1

Tuleohutusjärelevalve teatis 26.02.2014 nr. 7.2-2.1/158-1

Päästeameti ettekirjutus 27.03.2012 nr. 7.2-6.1/934-4

Päästeameti ettekirjutus 27.03.2012 nr. 7.2-6.1/935-4

 

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:

Rando Kuustik, direktor, direktor(at)westholm.ee, tel. 661 3759

Ametiseisundit omav isik:

Mare Kull, majandusjuhataja, majandus(at)westholm.ee, tel. 667 5617

  • Korruptsiooni ennetamise juhend (pdf)
  • Käskkiri töökohtadest, millega kaasneb ametiseisund 1-2/5 (pdf)

 

Andmekaitsetingimused

Jakob Westholmi Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Jakob Westholmi Gümnaasium töötleb õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt: avaliku ülesande täitmisel (“Põhikooli ja gümnaasiumiseadus”; kooli põhimäärus, “Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord”; “Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”; “Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”; “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”; “Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale”; “Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord”; “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”; “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”);
juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus);
lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud);
lapsevanema nõusoleku alusel.

Jakob Westholmi Gümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või kui seda on vaja õppetööga seotud tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on direktor Rando Kuustik. e-post: direktor@westholm.ee

 

Õpilaste arvud

Õpilaste arvud leiab käesolevalt lingilt: https://info.haridus.ee/asutus/817

NB! Täpset infot õpilaste arvude ja vabade kohtade kohta omab kooli kantselei (tel. 662 2225 või e-mail: kantselei@westholm.ee)

 

Tööpakkumised

Tööpakkumiste info leiate käesolevalt lingilt.
Kui Te arvate, et võiksite kuuluda meie kooli meeskonda ja soovite lisada ennast kooli tööpakkumiste andmebaasi, siis saatke oma soov koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega: direktor@westholm.ee