Tervishoid

Koolitervishoiu teenust osutab SA Tallinna Koolitervishoid.

Kevade koolimaja kooliõde on Reet Ester, email: reet.ester@kth.ee, tel: 56 256 637.

Tööaeg E-R 08:00-16:00.

Luise koolimaja kooliõde on Anneli Hirv-Õunas, email: anneli.hirv-ounas@kth.ee, tel: 59 824 801.

Tööaeg E, N, R 08:00-16:00.

Rohkem infot tervishoiuteenuse kohta on kättesaadav aadressil https://kooliode.ee.

JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUMI TERVISENÕUKOGU


 

Jakob Westholmi Gümnaasiumis tegutseb tervisenõukogu, mis alustas tööd 2005. aasta novembris. Tervisenõukogu põhieesmärk on tõsta õpilaste terviseteadlikkust ning juhtida ja koordineerida kooli tervisealast tegevust. Tegevused hõlmavad peamiselt koolisiseseid ettevõtmisi, ent ka koostööd tervist edendavate organisatsioonidega.
 
TERVISENÕUKOGU KOOSSEIS:
 
ESIMEES  Kaido Tiislär (e-post: kaido.tiislar@westholm.ee)
 
ESIMEHE ASETÄITJA Janne Kütt
 
LIIKMED

Reet Ester

Mare Kull

Rando Kuustik

Kaire Maalma

Mai-Liis Õnnis

Annika Tooma

Ingrid Aimla

Melian Elis Margus ( XIb klassi õpilane )

Raimond Parts ( XIb klassi õpilane )

Terviseedenduslikud tegevused aastate kaupa lisamisel. 

Helen Leoste tel. 6621724 volitus kehtib 05.10.2021

Janne Kütt tel. 6612040 volitus kehtib 29.03.2022

Kaire Maalma tel. 6621724 volitus kehtib 29.03.2022

Larissa Kvašnina tel. 6621724 volitus kehtib 29.03.2022

Mare Kull tel. 5232659 volitus kehtib 29.03.2022