Vastuvõtt I klassi

Inglise keele klass

Inglise keele klassi õppekavas on suurem rõhk võõrkeeleõppel. A võõrkeele inglise keele õppimisega alustatakse 2. klassist nelja nädalatunniga. Põhikooli lõpuni on tundide arv tavaõppest suurem ja läbitav programm  mahukam. Kasutatakse tavaõppest erinevaid õppematerjale.

Muusikaklass

Muusika süvaõppe klassid tegutsevad meie koolis alates 1964. aastast. Õpitakse riikliku õppekava järgi, toetudes õpetajate poolt loodud muusika süvaõppe õppekavale. Kasutatakse JO-LE-MI süsteemi. Õpilastel on põhikooli lõpuni 3-4 muusikatundi nädalas. Muusikaõpet toetavad koorilaul ja rütmika, pilliõpe (klaver, kitarr, plokkflööt, flööt, ukulele, löökpillid, trompet, saksofon, kannel, viiul) toimub soovi korral Jakob Westholmi Muusikakoolis (tasuline).

Jakob Westholmi Gümnaasiumis harjutab 6 koori:

1.-2. klassi mudilaskoor

3.-4. klassi mudilaskoor

lastekoor (5.-7. klass)

noortekoor (8.-9. klass)

segakoor (gümnaasium)

poistekoor Revalia.

Algklassides tegutseb tütarlaste -, gümnaasiumis neidude – ja segaansambel. Kõik koorid on saavutanud I kategooria.

Kooli pikaajaliste traditsioonide hulka kuuluvad igakevadine solistide konkurss “WestFest”, jõulukontserdid, laulupidudest osavõtt ja palju muud. Koostöös algklasside õppetooliga on lavastatud 2 muusikali- R. Kõrgemäe “Timbu-Limbu ja lumemöldrid” ning K. Sillamaa “Pöial-Liisi”.

Õpilased osalevad Tallinnas ja mujal vabariigis toimuvatel muusikakonkurssidel ( Laulukarusell, Volüüm ) ning olümpiaadidel. Meie muusika süvaõppe klassidest on sirgunud mitmed tunnustatud muusikud.

Majandus-reaalklass

Lisaks kohustuslikule matemaatika ainekavale õpitakse majandus-reaalklassi I – III kooliastmes igal aastal 35 tundi praktilist matemaatikat (pranglimine, programmeerimine, robootika, loogika, nuputamis- ja mõttemängud) ja  majanduse algtõdesid. Kasutades infotehnoloogia võimalusi arendatakse digipädevusi ja õpitakse programmeerimist, lahendatakse loogika- ja nuputamisalesandeid. Ainekava sisaldab ka majanduse põhitõdede õpetamist. 

Info määramise ja taotluse esitamise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit.

Esitatavad dokumendid leiad siit.