Vastuvõtt I klassi

Esimesse klassi astumine 2023. aastal

2023/2024.õppeaastal avatakse inglise keele, muusika ja majandus-reaalklass.

Tutvumisvestlused toimuvad 14. ja 15. juunil Luise 38. Vestluse aeg palume kokku leppida kooli kantselei telefonil 6622225.

I klassi õppesuuna valik toimub tutvumisvestluste põhjal. Esialgu on kõik õpilaskandidaadid 1. klassi vastuvõtu nimekirjas.

Õppetöö toimub algklasside majas Luise 38 kell 8.55 – 12.40.

Koolis töötab tasuline pikapäevarühm.

Lastevanemate koosolek toimub neljapäeval 24.augustil algusega kell 18.00 Luise 38. 

Info õpilaspileti tellimise kohta leiate siit.

Koolivormi ja koolitarvete tellimisperiood uueks õppeaastaks on 22. maist kuni 22. juunini.

Tähtajaks tellitud tooted saab kätte hiljemalt 16. augustil.

Pärast 22.juunit tehtud tellimuste puhul ei saa koolipood garanteerida, et tellitud tooted jõuavad  kohale enne kooli algust.

Kõik tellimused toimetatakse kohale ainult Itella SmartPosti vahendusel kliendile sobivasse pakiautomaati.

Koolivormi esemete proovimise võimalust sel korral ei ole. Tellimuse saab vormistada veebikeskkonnas https://koolipood.ee/ , sealt leiab kõik koolivormi elemendid ja õpetajate soovitatud koolitarbeid.

Koolivormi vahetamiseks korraldatakse eraldi vahetuspäev laos, mis asub aadressil Tulika 15/17, D-korpus, ruum 338.

Vahetuspäev toimub enne kooli algust augustis, täpne kuupäev teatatakse lingi kaudu hiljemalt 02.08.2023. – https://koolipood.ee/jakob-westholmi-gumnaasium/kattesaamine/

Jakob Westholmi Gümnaasium
Email: kantselei@westholm.ee
Telefon: 6622225
Aadress: Kevade 8, Tallinn 103173

Inglise keele klass

Inglise keele klassi õppekavas on suurem rõhk võõrkeeleõppel. A võõrkeele inglise keele õppimisega alustatakse 2. klassist nelja nädalatunniga. Põhikooli lõpuni on tundide arv tavaõppest suurem ja läbitav programm  mahukam. Kasutatakse tavaõppest erinevaid õppematerjale.

Muusikaklass

Muusika süvaõppe klassid tegutsevad meie koolis alates 1964. aastast. Õpitakse riikliku õppekava järgi, toetudes õpetajate poolt loodud muusika süvaõppe õppekavale. Kasutatakse JO-LE-MI süsteemi. Õpilastel on põhikooli lõpuni 3-4 muusikatundi nädalas. Muusikaõpet toetavad koorilaul ja rütmika, pilliõpe (klaver, kitarr, plokkflööt, flööt, ukulele, löökpillid, trompet, saksofon, kannel, viiul) toimub soovi korral Jakob Westholmi Muusikakoolis (tasuline).

Jakob Westholmi Gümnaasiumis harjutab 6 koori:

1.-2. klassi mudilaskoor

3.-4. klassi mudilaskoor

lastekoor (5.-7. klass)

noortekoor (8.-9. klass)

segakoor (gümnaasium)

poistekoor Revalia.

Algklassides tegutseb tütarlaste -, gümnaasiumis neidude – ja segaansambel. Kõik koorid on saavutanud I kategooria.

Kooli pikaajaliste traditsioonide hulka kuuluvad igakevadine solistide konkurss “WestFest”, jõulukontserdid, laulupidudest osavõtt ja palju muud. Koostöös algklasside õppetooliga on lavastatud 2 muusikali- R. Kõrgemäe “Timbu-Limbu ja lumemöldrid” ning K. Sillamaa “Pöial-Liisi”.

Õpilased osalevad Tallinnas ja mujal vabariigis toimuvatel muusikakonkurssidel ( Laulukarusell, Volüüm ) ning olümpiaadidel. Meie muusika süvaõppe klassidest on sirgunud mitmed tunnustatud muusikud.

Majandus-reaalklass

Lisaks kohustuslikule matemaatika ainekavale õpitakse majandus-reaalklassi I – III kooliastmes igal aastal 35 tundi praktilist matemaatikat (pranglimine, programmeerimine, robootika, loogika, nuputamis- ja mõttemängud) ja  majanduse algtõdesid. Kasutades infotehnoloogia võimalusi arendatakse digipädevusi ja õpitakse programmeerimist, lahendatakse loogika- ja nuputamisalesandeid. Ainekava sisaldab ka majanduse põhitõdede õpetamist. 

Info määramise ja taotluse esitamise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit.

Kooli kantseleisse palume esitada järgmised dokumendid e-maili teel (kantselei@westholm.ee):

  1. sisseastuja vanema avaldus; blankett docx, blankett täidetav pdf 
  2. sisseastuja sünnitõend ja selle koopia;
  3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub 23. maist  kuni 13. juunini