Search

Vilistlased

Otsus nr 5: kinnitada alates 15.06.2021  järgmiseks kolmeks aastaks 31 poolt häälega kuueliikmeline juhatus koosseisus:

Maarit Rits

Kadi Kenk

Tiiu Kadak

Kaiko Lippur

Leho Siimsen (esimees)

Mait Väljas

e-mail: vilistlaskogu@westholm.ee

Vilistlaskogu a/a EE212200221068250134

Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu ühendab kõiki neid kooli lõpetanud inimesi, kellele JWG käekäik korda läheb. Vilistlaskogu tegevust koordineerib juhatus, kes vastutab selle eest, et põhikirjas sätestatu võimalikult tulemuslikult ellu viidaks.

Vilistlaskogu on toeks mitmete koolielu juurde kuuluvate sündmuste elluviimisel. Näiteks osalevad vilistlased kooli sünnipäevade ja aastapäevade tähistamises ning korraldavad kooli asutaja Jakob Westholmi mälestuseks toimuvat kogunemist. Lisaks toetavad kooli kirjandivõistluse auhinnafondi, aitavad sisustada õpetajate päeva ning korraldavad koos JWG Sihtasutusega www.jw.ee/sihtasutus/ kooli toetajatele mõeldud tänuõhtut.

Kõik vilistlased on teretulnud osalema JWG vilistlasõhtutel, kus on võimalus tutvuda kooli käekäigu ja uudistega, saada osa huvitavatest aruteludest ning heast seltskonnast. Vilistlasõhtute toimumise kohta saab lähemalt lugeda siit: www.westholm.ee/vilistlased/.

Üks kord aastas toimub JWG vilistlaskogu üldkoosolek, kus juhatus annab oma tegevusest aru ning päevakorras on kõik olulisemad vilistlastega seotud küsimused. Kui on soovi vilistlaskogu liikmeks astuda või selle tegevuse kohta infot saada, siis palun andke teada aadressil vilistlaskogu@westholm.ee.

Vilistlaskogu tänab kõiki oma toetajaid, kelle abiga saame koolielu sisukamaks ning paremaks muuta. Ka väike panus meie tegevuse toetamiseks aitab ellu viia mõtteid, mis on tänaste õpilaste ning õpetajate jaoks olulised. Kooli vilistlaskogu toetamiseks saab teha ülekande Westholmi vilistlaskogu arveldusarvele.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu (edaspidi Vilistlaskogu) on vabatahtlik mittetulundusühing ja tegutseb kehtivate seaduste, määruste ja käesoleva põhikirja alusel Tallinna linnas.

Vilistlaskogu tegevus rajaneb kooli vilistlaskonna initsiatiivil ja toimub koostöös Jakob Westholmi Gümnaasiumiga.

Käesoleval lehel kirjeldame, kuidas Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu säilitab ja milleks kasutab Teie isikuandmeid.

1. Millistel eesmärkidel me küsime Teie isikuandmeid?

Isikuandmeid kasutame Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu põhikirjalike eesmärkide täitmiseks: osutada koolile oma võimaluste piires kaasabi koolielu ja sündmuste korraldamisel, koondada kooli ümber vilistlaskonda ja arendada nendevahelist koostööd, pidada ühendust välismaal elava vilistlaskonnaga, kooli ajaloo ja isiklike mälestuste kogumiseks. Tänu Teie kontaktidele saame edastada olulisi vilistlasi puudutavaid teateid ja üleskutseid.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Küsime Teilt nime, aadressi, e-posti aadressi, sidevahendite numbrit ja lõpetamise aastat. Suurem andmete kogumine ja uuendamine toimub regulaarselt iga 5 aasta tagant toimuva Jakob Westholmi Gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud vilistlaspeo raames. Vahepealsel perioodil on võimalik oma andmeid lisada ja muutustest teavitada kontakteerudes Vilistlaskogu juhatusega.

3. Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid tähtajatult.

4. Kellele edastame Teie isikuandmeid?

Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

5. Kuidas me kaitseme Teie isikuandmeid?

Kasutame Teie andmete kaitsmiseks kõiki vajalikke organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, eesmärgiga välistada nendele volitamata isikute juurdepääs.

6. Kuidas Te saate oma isikuandmed kustutada?

Isikuandmed kustutame teie kirjaliku avalduse põhjal.

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liikmed.

8. Meie kontakt

Küsimuste tekkimisel palun pöörduge meie poole e-posti teel vilistlaskogu@westholm.ee

Teie Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatus

Vilistlaskonna kingitus kooli 120. aastapäeva puhul

Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskond kinkis koolile 120. aastapäevaks digitaalklaveri Roland FP90 koos kõige sinna juurde kuuluva lisavarustusega. Kingitus anti üle pidulikul kontsertaktusel 10. veebruaril 2018 ja pilli presenteeris vilistlasõhtul pianist Joel-Rasmus Remmel. Suur tänu korjanduse organiseerijale Leho Siimsenile ning kõikidele lahketele annetajatele:

Edith Silm, Anneli Künnapuu, Renar Pindel, Ott Marga, Kaspar Raamat, Hannes Hiiesalu, Igor Päss, Riido Rosin, Urmas Träder, Maarit Rits, Mari Sukk, Kristel Veerus, Aivar Lõhmus, Leho Siimsen, Taive Nõmmik, Merike Kalle, Heldur Allese, Grete Eivak, Merle Tiisma, Kaiko Lippur, Külliki Järvila, Mihkel Aleksander Riis, Kadi Rooma, Tiiu Kadak, Annely Saar, Riho Oras, Tõnu Eermann, Tiina Selke, Ingeborg Hammer, Erkki Targo, Tõnis Kõrvits, Ene Hell, Pille Saatmäe, Katrin Kriiska, Piret Nilp, Tiia Siir, Maria Helena Naarits, Jaak Ader, Tiit Kolde, Reet Grosberg, Mai Olde, Estelle Silm, Siim Leetberg, Gennadi Vihman, Sirje Sirel, Andres Kalamees, Kristina Piliste, Jüri Tamm, Merike Kolde, Maren Õiemets, Reet Kink, Raina Rohumaa, Marika Tilga, Anneli Pallaste, Kristiine-Teele Aimla, Mari-Liis Sillaste, Külli Maldre, Sigrid Green, Eha Inkinen, Heleri Pärmik, Anna-Kristina Vilbo, Helve Monvelt, Mari-Liis Tammi-Kelder, Jorma Sarv, Peeter Sepping, Einari Talviste, Sven Simson, Lisanna Lilleoja, Jaan Vaidla, Egle Saska, Reet Bazanov, Tanel Vaarmann, Aneth Tinnus, Sirje Tammiku, Arvi Villemson, Anu Merisaar, Mattis Osula, Katrin Palmipuu, Anu Haak, Andres Allikmäe, Jüri Gross, Jaanus Otsa, Toomas Raud, Siim Kallas, Erki Prisk, Merike Viilup, Helle Reimde, Heljut Kalda, Inga Raa, Katrin Klein, Erkki-Alo Kirde, Arle Junolainen, Andreas Meister, Helve Pääro, Tarmo Trei.

JWG vilistlaskogu toetusfondi annetajad

2019/2020 VILISTALSKOGU TOETAJAD

Aneth Tinnus
Egle Saska
Peeter Tooma

2018/2019 VILISTALSKOGU TOETAJAD

Jorma Sarv
Raivo Sternfeld

2017/2018 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Rando Kuustik
Aneth Tinnus
Jorma Sarv
Egle Saska
Raivo Sternfeld

2016/2017 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Rando Kuustik
Aneth Tinnus
Jorma Sarv
Egle Saska

2015/2016 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Igor Päss
Heldur Allese
Egle Saska
Jorma Sarv
Raivo Sternfeld
Jaanus Otsa
Margus Teemant
Jaak Heinola
Kadi Kenk
Rando Kuustik

2014/2015 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Yrja Koovit
Egle Saska
Ene Kross
Niina Siitam, 48 lend 11.b klass 

2013/2014 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Jorma Sarv
Kadi Kenk
Tiiu Kadak
Egle Saska
48. lennu b klass
Mait Väljas
Kaiko Lippur
Toomas Rähn 

2012/2013 VILISTLASKOGU TOETAJAD 

Anneli Pallaste
Eva Vakra
Egle Saska
Peeter Tooma
Leho Siimsen
Tõnu Lume
Yrja Koovit
48. lennu B klass (kogutud Anne Taidema poolt)
Tiina Selke
Rein Reile

2011/2012 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Kristel Annion
48. lennu B klass (kogutud Anne Taidema poolt)
Egle Saska
Anneli Pallaste

2010/2011 VILISTLASKOGU TOETAJAD 

Egle Saska
Kristel Annion
Anneli Pallaste
Oliver Press
Margus Press
Raul-Roman Tavast

2009/2010 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Merle Mandre
Anneli Pallaste
Mati Krivel
Ivar Vilde
Nathan Kukk
Kristel Annion

2008/2009 VILISTLASKOGU TOETAJAD 

Kätlin Saarest
Jaana Talja
Merle Mandre
Anneli Pallaste
Ivar Vilde
Nathan Kukk
Mati Krivel
Egle Saska-Riga
Kristel Annion

2007/2008 VILISTLASKOGU TOETAJAD

Piret Nilp
Anu Mäts
Andrus Kalamees
Leho Siimsen
Tiiu Prisko
Madli Vetisman
Liane Kross
Helen Toming
Kadi Konk
Karoli Kesner
Mati Steinfeldt
Peeter Rešinski
Helve Monvelt
Liina Lehis
Ain Lilleväli
Mihkel Randam
Eva Vakra
Indrek Talak
Risto Pomerants
Reet Bazanov
Heli Kalpus
Katrin Ratasepp
Lennart Sundja
Tiiu Soots
Marili Lauri
Anne Sverdlik
Mati Õunapuu
Eugen Linde
Eve Kann
Raina Rohumaa
Marve Aolaid
Urve Kikerpill
Tiia Siir

ANNETAJAD KUNI 01. VEEBRUAR 2008

VILISTLASED

Ülo Tõrno
Merike Viilup
Sven Ise
Marika Jemdas
Raimund-Johannes Ubar
Ann Alla
Erik Pinka
Heinz Valk
Heiki Krimm
Liana Kross
Heiti Eller
Mati Krivel
Tõnu Lume
Mirjam Lindpere
Arvo Putmaker
Ene Kross
Mare Vetemaa
Guido Pant
Gabriel Abramson
Viljo Korsen
Rein Reile
Heinrich Annus
David Abramson
Jaana Talja – Bruno Kase mälestuseks
Jaak Allik
Ole Tammo
Gunnar Tork
Tõnu Lääne
Jüri Rent
Avenir Aksel
Harri Kõrvits
Arvo Tikk
Rait Prääts
Heino Suimets
Olev Piir
Toomas Rähn
Eva Vakra
Henn Alton
Udo Robi 

LAPSEVANEMAD

Margit Altmets
Vallo Merelaid
Astrid Antsmäe
Tiit Reede

Auvilistlased

Auliikmeks võivad olla isikud, kes omavad erilisi teeneid kooli või vilistlaskogu ees. Auliikmed valib vilistlaskogu üldkoosolek juhatuse ettepanekul ja kellele laienevad kõik tegevliikmete õigused ja kohustused. Auliikmel on õigus tasuta külastada kõiki Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja vilistlaskogu sündmusi.

Ruudi Toomsalu
Jaan Kross
Lembitu Reio
Avenir Aksel
Ole Tammo
Mati Krivel
Heiti-Alar Sommer
Ene Kross
Heinz Valk
Arvo Putmaker
Paavo Loosberg
Endel Saadoja
Ivar Vilde
Roman Toi
Anneli Pallaste
Nathan Kukk
Raul- Roman Tavast
Raul Talmar
Siim Kallas
Tiina Lokk

 

 

  1. EESMÄRK, TEOSTUS

Laualipp on mõeldud kooli sümboolika täiendamiseks ja põlistamiseks. Laualipp on koolilipu vähendatud värviline koopia, paigaldatud valgest marmorist alusel asuvale metallvardale.

  1. LAUALIPU LEVITAMINE

Laualipp on mõeldud levitamiseks ja kasutamiseks:

2.1. Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilaste autasustamiseks.
2.2. Kooli õpilasesinduse poolt algatatud koolielu edendamisel silmapaistnud õpilastele äramärkimiseks õppeaasta lõppedes.
2.3. Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja Tallinna linna aineolümpiaadidel, spordivõistlustel ja muudel õpilasüritustel eriti silmapaistnud õpilaste autasustamiseks õppeaasta jooksul kuni 5 laualippu.
2.4. Kooli silmapaistnud õpetajate autasustamiseks kuni 2 laualippu õppeaasta jooksul.
2.5. Kinkimiseks kooli sõpruskoolidele.
2.6. Tänuavaldamiseks kooli ja vilistlaskogu tema tegevuses eriti abistanud organisatsioonidele ning eraiisikutele.
2.7. Müümiseks mälestusesemena kooli vilistlastele.

  1. LAUALIPU LEVITAMIST OTSUSTAV INSTITUTSIOON

3.1. Laualipu levitamist p.2 toodud tingimustele otsustab taotlejale x) kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad esindaja
– kooli õpilasesindusest
– kooli direktsioonist
– vilistlaskogu juhatusest
Komisjonil on õigus laualippu ka mitte välja anda.

3.2. Isikuline komisjon nimetatakse 2 aastaks p.3.1 toodud
organisatsioonide poolt konsensuse alusel vilistlaskogu juhatuse koosolekul
3.3. Reeglina esitatakse taotlused igal õppeaastal hiljemalt 15.maiks jooksval aastal.

Taotlejateks võivad olla:

– kooli vilistlased

– kooli õpilasesindus

– kooli direktsioon

– kooli hoolekogu

– vilistlaskogu juhatus

  1. LAUALIPU KLASSIFIKATSIOON

Laualippu klassifitseeritakse kolme järku:
4.1. Laualipp, mida levitatakse pp.2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 toodud juhtudel, varustatakse lipu alusele kinnitatava plaadiga, millele graveeritakse vastav tekst.

Need laualipud kuuluvad numereerimisele vastavalt väljaandmise järjekorrale ja kandmisele vastavasse žurnaali.
4.2. Laualipp, mida levitatakse p.2.2 toodud juhtudele, ei varustata plaadiga ning ei numereerita, kuid registreeritakse kooli kiituskirjade raamatus.
4.3. Laualipp, mida levitatakse p.2.7 ei numereerita ning varustata plaadiga.

  1. LAUALIPPUDE HOIDMINE JA VÄLJAANDMINE

Laualipud kuuluvad arvelevõtmisele ja vastutavale hoidmisele kooli laos ning antakse välja vastavalt p.3.1 toodud komisjonile esitatud ja selle poolt aktsepteeritud kirjaliku taotluse alusel. Viimane esitatakse enne vilistlaskogu juhatusele, kes korraldab väljaandmise. Vilistlaskogu juhatusel on õigus keelduda komisjoni poolt esitatud kandidaatidest.

Lipp nr1Ole TammoLipufondi asutaja (2006)
Lipp nr2Triin ToomesaarKuldmedal 2006
Lipp nr3Milen MäeKuldmedal 2006
Lipp nr4Rain KuldjärvKuldmedal 2006
Lipp nr5Max-Plank Schule100. aastapäevaks (2007)
Lipp nr6Elle-Mall KeevallikKuldmedal 2007
Lipp nr7Kati AllmäeKuldmedal 2007
Lipp nr8Ülle UulmaKooli vaimsuse hoidja 2007
Lipp nr9Sigrid AlaveerKuldmedal 2008
Lipp nr10Agnes AltmetsKuldmedal 2008
Lipp nr11Grethel SimonlatserKuldmedal 2008
Lipp nr12Alla EenmaVilistlaskogu toetaja 2008
Lipp nr13Kalle NiinasVilistlaskogu toetaja 2008
Lipp nr14Tiiu SulsenbergVilistlaskogu toetaja 2009
Lipp nr15Mati KrivelKooli ehitusliku arengu eestseisja (2010)
Lipp nr16Jaana KalevKuldmedal 2010
Lipp nr17Mari-Liis LadvikKuldmedal 2010
Lipp nr18Madle SirelKuldmedal 2010
Lipp nr19Kelli KiviaidKuldmedal 2011
Lipp nr20Evelin KüttKuldmedal 2011
Lipp nr21Estelle SilmKuldmedal 2011
Lipp nr22Helen SooneKuldmedal 2011
Lipp nr23Heiti-Alar SommerJWG Vilistlaskogu kauaaegne juht, auvilistlane (2012)
Lipp nr24Tanel VeskeKuldmedal 2012
Lipp nr25Merilin KüttKuldmedal 2012
Lipp nr26Oliver EivakKuldmedal 2012
Lipp nr27Kristel VeerusKuldmedal 2012
Lipp nr28Liis SiitanKuldmedal 2012
Lipp nr29Getter MeresmaaKuldmedal 2013
Lipp nr30Merelle PaartKuldmedal 2013
Lipp nr31Kaisa TihkanKuldmedal 2013
Lipp nr32Piia ÕunpuuKuldmedal 2013
Lipp nr33Mariliis HäälmeKuldmedal 2014
Lipp nr34Liisa JansonsKuldmedal 2014
Lipp nr35Annika LillemägiKuldmedal 2015
Lipp nr36Peeter Toomavilistlaskogu juhatuse pikaajaline liige
Lipp nr37Rein Reilevilistlaskogu juhatuse pikaajaline liige
Lipp nr38Roman Toikooli laulu loojale 100. sünnipäevaks 2016
Lipp nr39Grete EivakKuldmedal 2016
Lipp nr40Kristin Ly JärvingKuldmedal 2016
Lipp nr41Paula- Johanna ViilopKuldmedal 2016
Lipp nr42Egle Saskapikaajaline vilistlaskogu toetaja 2016
Lipp nr43Ave PalmKuldmedal 2017
Lipp nr44Mihkel NikolaiKuldmedal 2017
Lipp nr45Jorma Sarvvilistlaskogu juhatuse pikaajaline liige
Lipp nr46Anna Grete ArikeKuldmedal 2018
Lipp nr47Pirgit SirelKuldmedal 2018
Lipp nr48Rita MürkelKuldmedal 2019
Lipp nr49Inga TallinnKuldmedal 2019
Lipp nr50Kersti Uudeltpikaajalise ning pühendunud töö eest JWG õpetaja ning õppealajuhatajana ja kooli sihtasutuse juhina 2019
Lipp nr51Merlin MägiKuldmedal 2019
Lipp nr52Ksenia TšalovaKuldmedal 2019
Lipp nr53Pirje ÕunpuuKuldmedal 2020
Lipp nr54Elena Hanna SepterKuldmedal 2020
Lipp nr55Vello Viiloppühendunud töö eest JWG hoolekogu juhtimisel 2020
Lipp nr56Maive HanniKuldmedal 2021
Lipp nr57Britta UrvaKuldmedal 2021
Lipp nr58Marie Helene KoppelKuldmedal 2021
Lipp nr59Ketly IourievKuldmedal 2021
Lipp nr60Kärt KirsimägiKuldmedal 2022
Lipp nr61Rebeka Viivi Marie RemmelKuldmedal 2022
Lipp nr62Joosep KoovKuldmedal 2022
Lipp nr63Marie JõgisteKuldmedal 2022
Lipp nr64Rasmus SanderKuldmedal 2022
Lipp nr65Birgit GrossKuldmedal 2022
Lipp nr66Sofia SentjurinKuldmedal 2022
Lipp nr67Kadriliis JaaksaarKuldmedal 2023
Lipp nr68Emili VanataluKuldmedal 2023
Lipp nr69Katarina VuksKuldmedal 2023

Armas vilistlane!

Palun vaata üle oma klassi nimekiri ja anna vigadest teada 1. detsembriks 2022 Ülle Uulmale (ylle.uulma@westholm.ee)  või Kaire Maalmale (kaire.maalma@westholm.ee) 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlased

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI

Eesti Vabadussõjas langenud westholmlased

Eesti Vabadussõja (1918-1920) lahinguväljadel vabaduse eest langenute igaveseks meenutamiseks loeme Rooma poeedi Horatiuse värsireast sõnad: Dulce et decorum est pro patria mori (üllas ja kuulsusrikas on surra isamaa eest) Jakob Westholmi Gümnaasiumi aula seinale kinnitatud valgele marmortahvlile kuldsete tähtedega kirjutatult. Juurde on kirjutatud Richard Ende ja Johannes Kokla nimed, kes langesid kangelastena Vabadussõja lahingutes.

Noorte osatähtsust Vabadussõjas määratles kindral Johan Laidoner nii: Koolipoisid tõid meile usu, et meie võidame ja see on suurim and, mis nad andsid Eesti Vabariigile taas sünniajal.

RICHARD ENDE

Vabadusristi II liigi 3 järgu kavaler

Sündis 30. märtsil 1901 Tallinnas, õppis Westholmi Gümnaasiumis, kust viimase klassi õpilasena 1918. a. lõpul astus vabatahtlikult Eesti vabadussõdalaste ridadesse, võttis lahingutest osa soomusrongi nr. 3 kuulipildurina ja langes kangelasena Stakelni jaama lähistel 5. märtsil 1919.

Richard Ende puhkab viimast und Tallinna siselinna kalmistul.

JOHANNES KOKLA

Vabadusristi II liigi 3 järgu kavaler

Sündis 29. juulil 1899 Kullamaa kihelkonnas Kullamaa veskirentniku viienda pojana. Õppis Silla ministeeriumikoolis ja 1916. a. sügisest alates Jakob Westholmi progümnaasiumis. Oli esimene, kes andis end üles vabatahtlikuna rindele minekuks ja langes 11. märtsil lahingus punaväelaste vastu Saylek-Stakelni jaama lähistel.

Johannes Kokla maeti Kullamaa kalmistule. Tema nimi raiuti Kullamaal püstitatud Vabadussõjas langenute mälestussambale.

Kasutatud allikad:

  • Per aspera ad astra II. Jakob Westholm ja tema kool. (Westholmlaste Koondis; 1992)
  • Eesti Vabadusristi kavalerid (Vabadusristi Vendade Ühendus; 1935)
  • Koolipoisid Vabadussõjas (Merike Jürjo, Aart Nõmm, Hanno Ojalo; 2017)

Teises Maailmasõjas langenud westholmased

Anton Annus

Erich Fliismann-Loit

Raoul-Emil Gutmann

Adolf Hanson

Kaljo Haug

Ilmar Joonas

Helmuth Jürgens

Heino Kaltra

Elvo Kilgas

Leopold Kimm

Aldo Kornel

Endel Käärik

Kustas Leetjärv

Aleksander Lepikson

Valter Lippus

Heino Matto

Udo Miller

Ilo Mitt

Udo Määrmann

Heino Nigul

Olaf Noormann-Noormaa

Ferdinand Oha

Feliks Ossi

Erik Paimal

Ado Penno

Harry Saulus

Enno Simsivart

Andres Parts

Sigvard Stokkeby

Lembit Lehiste

Randolf Teng

Valter Tikenberg

Ando Täheväli

Georg Uusjärv

Helmut Vait

Raimond Vendelin

Igavene au Vabadussõjas ja Teises Maasilmasõjas langenuile!

Ka Sulle, armas koolivend, kes Sa langesid tundmatu sõdurina