Search

Emad koolitundides

Algklassides olid tunde andmas emad. Räägiti tööst ja hobidest.

1.b klassis käis Emma ema Merlin rääkimas psühholoogi tööst ja tunnetest. 

3.a klassi Levi ema viis läbi inglise keele tunni, mis sisaldas rohkelt mänge ja muid aktiivõppe meetodeid. Mia ema tutvustas oma hobi- mägironimist ja Inge ema tunni teemaks oli “Emad lastekirjanduses”.

1.c Rebeka ja 3.c klassi  Hanna ema Grete rääkis õpilastega kaitseväe ja küberturvalisuse teemadel.

4.a klassis olid tunde andmas Adeele ema Kristiina ja Gerhardi ema Merle.

Adeele ema rääkis oma tööst advokaadina. Põnevust lisas Kahoot, mille kaudu saadi vastused erinevatele küsimustele, näiteks:

        Mis on võrdsus?

        Mis on seadus?

        Mis on riik?

        Mida teeb valitsus?

Gerhardi ema rääkis teemal “Ettevõtlus” ja pakkus lastele välja mõned sobivad ettevõtmised ning innustas kaasa mõtlema.

4.c klassis olid külas neli vahvat ema, kes tutvustasid oma tööd:

Oskari ema tutvustas parasporti ning rääkis paraolümpia ajalaoost. Lapsed said teha jooksuvõistlust ratastoolis, said proovida pimedana pallimängu.

Erik Martini ema viis õpilased trükikotta, kus tutvuti suurte trükimasinate ja tehnoloogiaga. 

Karli Erichi ema rääkis ämmaemanda tööst. Lapsed said nuku peal proovida imiku elustamist.

Teodori ema rääkis tervislikust eluviisist ning selle olulisusest. 

Suur tänu huvitavate tundide eest!