Search

Klassijuhatajate teema aasta lõpetamine ja erisused tunniplaanis

JWG screen wide v1

10. septembril osalevad õpetajad Tallinna Haridusameti poolt korraldataval klassijuhataja teema-aasta lõpetamisel. Õpilastel on sel päeval eritunniplaan, mille sisu edastavad oma klassile klassijuhatajad.