Search

Koolirahu kokkuleppe allkirjastamine

koolirahu-plakat_A3_trykk_2

Allkirjastasime täna koolirahu kokkuleppe, mis kuulutati sellel õppeaastal välja Keila koolis.

Koolirahu liikumise eesmärgiks on saavutada üheskoos turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Tegemist pole ühepäevase sündmusega, vaid Koolirahu on mõttemaailm ja haridustee osa, mistõttu toimub aasta ringi erinevaid sündmusi nii Koolirahu linnas Keilas kui ka mujal Eestis.

Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses Koolirahu pidulikul tseremoonial Haridus- ja Teadusministri esindaja, Koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu, SA Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Vaikuseminutid, MTÜ NÜ TORE ja  MTÜ Lastekaitse Liidu vahel.

Loodame, et koolirahu kokkulepe muudab kooli avatumaks ning aitab luua üheskoos turvalise keskkonna kõikidele koolipere liikmetele.

“Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.” (Lennart Meri)

Koolirahu kokkuleppele andsid oma allkirjad: õpilasesinduse presidendt Mayro Mett, direktor Rando Kuustik, õppealajuhataja Lilian Aun.

Fotod: Meediaring (Ralf Prits)