Search

Külas Tallinna Keskraamatukogus

1.klassid raamatukogus

1.novembril külastas 1.b klass Tallinna Keskraamatukogu. Kõik Tallinnas kooliteed alustanud lapsed saavad kingituseks värskelt valminud Urmas Nemvaltsi koomiksiraamatu “Laura, Martin ja Metsavana maailm”.  Kinkeraamatud anti üle mängulises raamatukogutunnis, kus tutvustati lisaks raamatule ka seda, mida kasulikku ja põnevat võib raamatukogust leida.

1.b ja 1.c klassi raamatukogukülastused seisavad veel ees. Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on innustada lapsi lugema ja tagada, et nad leiaksid tee raamatukokku juba oma koolitee alguses.