Search

Lastevanemate üldkoosolek

JWG screen wide v1

Jakob Westholmi Gümnaasiumi 2021/2022 õppeaasta lastevanemate üldkoosolek toimub virtuaalselt interneti vahendusel (MS Teams) 23. septembril 2021 algusega kell 17:00

Koosoleku läbiviimiseks kasutame Worksupi platvormi, millega saab jälgida programmi ja küsida esinejatelt küsimusi. Avage koosoleku ajal internetiaadress www.worksup.com ja sisestage EVENT ID: JWGLAPS2021

Koosoleku videopilti saab jälgida alates 23.09.2021 kell 17:00 MS Teams lingilt: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE3NGM0MzgtMDU4ZS00MzZkLWI2M2UtYTIzZjZlZTU2YmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f877b927-aefd-44ae-987e-16c5415433b5%22%2c%22Oid%22%3a%22afcf7564-d2fd-44ac-8108-08ec0924f992%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a