Search

Linn kuulutas välja Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitise arhitektuurikonkursi

282471

Tallinna Linnavaraamet koostöös Tallinna Strateegiakeskuse ja Eesti Arhitektide Liiduga algatas avaliku üheetapilise ideekonkursi Jakob Westholmi Gümnaasiumi juureehitisele parima arhitektuurilahenduse saamiseks.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et Kevade tn 8 kinnistule 1940. aastal rajatud hoone on jäänud kooliperele kitsaks ega suuda pakkuda kaasaegsetele nõuetele vastavaid õpitingimusi. „Jakob Westholmi Gümnaasiumi algklassid õpivad Luise tänava koolimajas ajutistes tingimustes juba 17 aastat, juurdeehitise valmimine tooks kõik kooliastmed ühte kampusesse kokku,“ selgitas Belobrovtsev. „Välja kuulutatud arhitektuurikonkursi eesmärgiks ongi luua õpilastele ja õpetajatele kaasaegne ning inspireeriv õpi- ja õpetamiskeskkond, mis vaataks ka tulevikku.“

Juurdeehitisega luuakse koolile võimalus muutuda omanäoliseks humanitaarhariduse kompetentsikeskuseks, kus pakutakse ka meedia, teatri, muusika ja kino harrastamiseks võimalusi. Sealjuures soovitakse luua ka paremad tingimused keskkonna, meditsiini ja riigikaitse oskuste arendamiseks ning tänapäevased tingimused töö- ja tehnoloogiaõppeks.

„Arhitektuurikonkursiga oleme astumas sammu lähemale oma ajaloolise unistuse täitumisele ning loodame, et antud konkurss aitab meil saada parema ettekujutuse sellest, kuidas ühildada tänapäevane ja tulevikku vaatav kool, kus kooliperel oleks ideaalilähedane õppida ja õpetada,“ kirjeldas kooli ootusi Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando Kuustik. „Ühtlasi oleks kogukonnal koht sportimiseks ja kultuuri nautimiseks, sest kool peab olema kogukonna keskus, kus toimetatakse käsikäes ka siis, kui õppetöö on lõppenud.“

Juurdeehitisega kavandatakse ka täismõõdus spordikompleks ühes võimla, jõusaali ja ronimisseinaga. Tänapäevaste sportimisvõimaluste loomine laiendab nii riigikaitse õppe võimalusi kui ka muudab kooli kogukonnale avatuks. Oluline ülesanne on rajada kooli juurde ka maksimaalselt multifunktsionaalsed väliõppe- ja puhkealad. Samuti lahendatakse juurdeehituse käigus innovaatiliste loodusteaduste õpetamiseks vajalike laborite küsimus ning luuakse sobivad tingimused ka HEV lastele. Planeeritava juurdeehituse netopind on ca 6000 m2.

Ideekonkursile järgneb detailplaneeringu lõpuleviimine ning hoone projekteerimise ja ehitamise protsess, mille prognoositav kogumaksumus on 12,6 miljonit eurot.

Parima kavandi selgitab välja žürii, kuhu kuuluvad Tallinna linna ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi esindajad ning mainekad eesti arhitektid. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 22.12.2021.

Link konkursil osalemiseks asub siin.