Search

Lisavastuvõtt vaheklassidesse 16.06.2023

JWG screen wide v1

Lisavastuvõtt vabadele õpilaskohtadele toimub reedel,16. juunil kell 10.00

3. – 4.,5c klass Luise 38 (algklasside maja)

5.b – 9.c klass Kevade 8 

Väljavõte vastuvõtukorrast:

Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktori nimele, kooli kantselei e-mailile: kantselei@westholm.ee (digitaalselt allkirjastatud) avalduse (asub koduleheküljel dokumentide all – ja kooli vastuvõtukorras, lisa 4), klassitunnistuse koopia ja hinnetelehe. 

Klassi sobivuse määramiseks toimuvad praktilised tööd matemaatikast, eesti keelest, inglise keelest või muusikast vastavalt klassi õppesuunale. 

Vastuvõtukomisjon viib läbi praktilised tööd ja esitab hinnangu praktiliste tööde sooritamise kohta.

Otsus teatatakse nädala jooksul pärast täiendava vastuvõtu toimumist

klassõppesuundvabu kohti
3.bmuusika1
4.bmuusika1
5.bmuusika2
5.creaal-majandus2
6.bmuusika2
6.creaal-majandus2
7.bmuusika1
8.creaal-majandus1
9.creaal-majandus2