Klassijuhatajad

 • Alla Eenma
 • huvijuht, karjääriõpetus, muusika
 • 8.c klassijuhataja
 • 662 1470
 • 13/03/2021
 • Eveli Veske
 • eesti keel ja kirjandus, uurimistööde komisjoni esimees, humanitaarainete õppetooli juhataja
 • 11.b klassijuhataja
 • 18/09/2021
 • Kaia Rikson
 • algõpetus, matemaatika, algõpetuse õppetooli juhataja
 • 1.a; 5.a klassijuhataja
 • 04/08/2021
 • Kaido Tiislär
 • kehaline kasvatus (P), töö- ja tehnoloogiaõpetus (P), tervisenõukogu esimees
 • 8.b klassijuhataja