Search

Muusikaolümpiaadi piirkondlik voor

muusikalised sümbolid.png

10. veebruaril võtsid mõõtu Tallinna tublimad muusikatundjad. Jakob Westholmi Gümnaasiumit esindasid põhikooli arvestuses 7. kohale tulnud Ernst Rajasaare (8.b) ning gümnaasiumi arvestuses 6. koha saavutanud Rebecca Uibubuu (11.b) klass. Mõlema õpilase juhendaja on Grete Koik. Pingelise olümpiaadi jooksul tuli lahendada kirjalik töö muusikaliste teadmiste ning silmaringi küsimustega, laulda noodist , koputada rütmiharjutust, esitada laul ning omaloominguline pala. Gümnasistid kirjutasid ka kontserdiretsensiooni. Parima kontserdiarvustuse diplomi saigi Rebecca Uibubuu. Palju õnne.