Search

Prügihunt I-III klassi tundides

IMG_8300

27.-28.11 oli algklasside majas külas Prügihunt koos abilisega.  I-III klassides toimusid tunnid, kus räägiti jäätmetekke vähendamisest, kordus- ja taaskasutamisest ning jäätmete liigiti kogumise vajalikkusest. Programmi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid,  tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi.  Lapsi õpetatakse suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme,  mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes.  Programmi viib ellu OÜ Üritusturundus koostöös Tallinna Strateegiakeskusega. Suur tänu!