Search

Riigikaitse õppesuuna tegevused august 2021

RK

Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva üritus

20.08.2021 toimus Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris Eesti iseseisvuse taastamise 30. Aastapäeva üritus, millest võtsid osa vabadusvõitlejate, Kaitseliidu, eru- ja reservohvitseride esindajad, samuti ka JWG esindaja. Vabadusvõitlejate pärja asetasin koos JWG vilistlase Hanna-Grete Kütiga.
Samal päeval toimus Rapla kalmistul VR II/3 kavaleri major Hans Hirvelaane uue kalmukivi avamine. Major Hirvelaan langes 20.08.1941 Rapla lahingus omanimelise pataljoni ülemana. Samuti tähistasime VR II/3 kavaleri leitnant Georg Zimmermanni obeliski Rapla kalmistul. Leitnant Zimmermann langes Riia lähistel 1919. aastal.

Ausamba avamine Eesti metsavendadele

22.08.2021 avati mälestussammas Eesti metsavendadele. Avasõnad ütles Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Avamisest võtsid osa Endiste Metsavendade Liidu esindajad, kaitseliitlased, Naiskodukaitse liikmed Noorkotkad, Kodutütred, vabadusvõitlejad ning JWG esindaja Milena Vaakmann.

Vaba Eesti päeva tähistamine

31.08.2021 tähistati Vaba Eesti päeva Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris. Pärjad asetati Tori Vabadussõja mälestussamba jalamile. Vabadusvõitlejate pärga sekundeeris JWG vilistlane Hanna-Grete Kütt. Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi ja Tori vallavanema poolt istutati mälestustammed.

31.08.2021 kooli direktori tunnustamine
Justiitsminiseteerium autasustas, eesotsas minster Maris Lauri´ga, kooli direktorit Rando Kuustik’u Vabaduse Tammepärja aumärgiga. Aumärgi pälvis direktor kuna Jakob Westholmi Gümnaasium edendab, panustab ja toetab läbi riigikaitseõpetuse ja -õppesuuna Eesti Vabariigi jätkusuutlikust.