Search

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

JWG screen wide v1
24. märtsil 2023 kuulutati Stenbocki majas toimunud riigisekretäri vastuvõtul välja VIII üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused. 
III kooliastmes saavutas individuaalarvestuses Georg Aron Saksson (9.a klass) kuuenda koha.
Meeskonnavõitluses jagasid Iris Toode, Taavi Vahter, Hedi Sarapuu ja Oska Tiisma (9.a klass) 7.-8. kohta.
Õpilasi juhendas õpetaja Aksella Piiliste.