Search

Veeohutuse tunnid 1.klassides

veeohutus

Esmaspäeval, 25.märtsil toimusid veeohutuse tunnid 1.klassidele. Mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anti eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohu korral. Arutati, milline on ohtlik ning ohutu käitumine basseinis, veekogu ääres või  veekogul paadiga sõites.