Search

X klassi vastuvõtukatsete ajakava

JWG uus logo 2017 vers1

Seitsme kooli ühisel nõupidamisel 22.02.2022 otsustati, et gümnaasiumisse vastuvõtukatsed toimuvad käesoleval aastal järgmise ajakava alusel: 03.03 harjutustestid, 08.03 eeltestid, 26.03 põhitestid.

Eeltestid toimuvad 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja põhitestid 26. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel). Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.